Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (76) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (76) / 1999

Strona 12
SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Miasta Jarosławia
za okres od 6.11.98 - 15.03.99 r.

Zarząd Miasta obradował na 21 posiedzeniach, podczas których podjął 5 uchwał Zarządu oraz przygotował 87 projektów uchwał, które zostały przedłożone pod obrady Rady Miasta.

Podsumowanie spraw, którymi zajmował się Zarząd Miasta

1) sprawy geodezyjne - dotyczyły m.in. sprzedaży lub nabycia gruntów mienia komunalnego oraz sprzedaży mieszkań.
W sprawach:
- ustalenia ceny gruntu podjęto - 13 uchwał,
- ustalenia ceny 1 m2 lokalu - 57 uchwał,
- dzierżawy nieruchomości na 3 lata - 6 uchwał.

Sprzedano nieruchomości za łączną kwotę: 17.440 zł (budynek "Gwiazdy" oraz nieruchomość przy ul. Konfederackiej). Zakupiono nieruchomości o łącznej pow. 0,3308 ha za kwotę ogółem: 60.852 zł (droga os. Flisackie, poszerzenie ul. Włókienniczej, poszerzenie drogi dojazdowej od ul. Pawłosiowskiej). Wypłacono odszkodowania za składniki roślinne na 2 działkach warzywnych w obrębie ogródków działkowych na kwotę 9.403 zł. Ponadto sprzedano 47 mieszkań na kwotę 350.464 zł.

2/ sprawy oświatowe - 6 uchwał dotyczyło:

- ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół (nr 4 i 5) oraz przedszkoli (nr 4, 9, 12),
- powierzenia stanowiska dyrektora w ZSP nr 5 p. Joannie Wilusz (konkurs) oraz pełniącej obowiązki dyrektora w ZSO nr 2 p. Beacie Pajdzie (czas określony).

3/ sprawy z zakresu gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego
Zarząd podjął 2 uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu zmiany organizacji ruchu oraz w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych, powołał stałą komisję do przeprowadzania przetargów wg ustawy o zamówieniach publicznych. W skład komisji wchodzi 17 osób: członkowie Zarządu, naczelnicy wydziałów, radcowie prawni, przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.
W wymienionym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8 przetargów:
1/ na wykonanie wycen nieruchomości gruntowych, budynków i innych urządzeń stanowiących własność gminy oraz nabywanych na rzecz gminy - zakończył się unieważnieniem przetargu,
2/ na wykonanie wycen lokali - unieważniony,
3/ na sprzedaż działki o pow. 0,0157 ha położonej przy ul. Konfederackiej,
4/ na wykonanie podziałów geodezyjnych,
5/ na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Grodziszczańskiej - będzie powtórzony,
6/ utrzymanie cmentarzy komunalnych - wygrało PGKiM sp. z o.o.
7/ oczyszczanie miasta - wygrało PGKiM sp. z o.o.
8/ na wykonanie konserwacji i utrzymanie terenów zieleni miejskiej i parków - wygrała firma "Mapa" p. Matysiak.

Zarząd Miasta podjął ponadto 6 uchwał w sprawie przesunięcia środków w budżecie (w ramach posiadanych upoważnień), uchwałę w sprawie upoważnień członków Zarządu do zawierania umów notarialnych, uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, uchwałę w sprawie zezwolenia na umieszczenie herbu miasta w logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, uchwałę w sprawie określenia zakresu czynności dla etatowego członka Zarządu.

Zarząd rozpatrywał szereg innych spraw, m.in.:
- dotycząca mieszkania dla rodziny Państwa Kotlińskich z Kazachstanu (w chwili obecnej mieszkają w hotelu Turkus) oraz możliwości ich zatrudnienia (4 osoby pracuje). Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali przydział mieszkania dla tej rodziny w budynku ul. Słowackiego 13,
- wydano 51 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ogólną kwotę ok. 212 tys. zł,
- Zarząd rozpatrywał ofertę firmy "Dźwig" odnośnie utworzenia TOS w porozumieniu z Gminą Miejską,
- zmieniono szatę graficznej Biuletynu Informacyjnego Rady i Zarządu Miasta,
- ustalono wysokość opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, cen biletów MZK,
- prace nad opracowaniem strategii rozwoju miasta,
- opracowano projektu budżetu,
- opracowano projekt Regulaminu Organizacyjnego,
- podjęto decyzję o włączeniu Miejskiego Ośrodka Prac Pozaszkolnych w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- analizowano materiały przygotowanych przez Wydział Oświaty i przygotowano 2 propozycje w sprawie utworzenia gimnazjów na terenie miasta.

Burmistrz Miasta Jarosławia
Jerzy Matusz

MIESZANKA LITEROWA - nagrody


Hasło opublikowanej w poprzednim numerze "Mieszanki Literowej" brzmiało: "Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać". Była to myśl rzymskiego mówcy i męża stanu, Cycerona - żyjącego w latach 106-43 p.n.e.
Nagrody wylosowali:
I - Radio Satellite - p. Renata Buzowicz
II - Komplet do napojów - p. Stanisława Opiela
III - Komlet kieliszków (4 szt.) + komplet do przypraw - p. Józef Majkut - Tuczempy.

Gratulujemy

Po odbiór nagród należy zgłosić się w Wydziale Obsługi Rady Miasta II piętro, pokój 27.

Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30