Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 4 (76) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 4 (76) / 1999

Strona 6
Straż Miejska

Wychodząc naprzeciwko sugestiom i oczekiwaniom mieszkańców Jarosławia handlującym na bazarze, Straż Miejska postanowiła podjąć konkretne działania zapraszając do współpracy instytucję upoważnioną do przeprowadzania kontroli w zakresie legalności podejmowania pracy przez obcokrajowców. I tak w dniu 2.03.99 funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, filia w Przemyślu, dokonali kontroli obcokrajowców prowadzących działalność handlową na bazarze za Halą Targową w Jarosławiu. Jeden z obcokrajowców pochodzenia ukraińskiego nie posiadał wymaganych dokumentów, co z godnie z art. 50 "Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu" (Dz.U. Nr 1 z 95r. z póżn. zm.) i art. 54 Kodeksu Wykroczeń stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł. Na obcokrajowca skierowany został wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń. Podobne działania będą z pewnością powtarzane w przyszłości.Poprzedni rok kalendarzowy 1998 zamknął się znaczną liczbą kradzieży rowerów na terenie miasta. Rowery ginęły z różnych miejsc jak np. sprzed sklepów, z klatek schodowych, zamkniętych piwnic i garaży, a nawet z miejsc wydawałoby się tak niedostępnych jak balkony na wyższych piętrach bloku. W związku ze zbliżającą się wiosną, w trosce o bezpieczeństwo drogich jednośladów, z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, rozpoczęto na terenie naszego miasta akcję znakowania rowerów. Znakowanie odbywa się na zasadach określonych i przy współpracy "SOMERW" - Ogólnopolskiego Rejestru Pojazdów. Przedstawicielem firmy jest Zakład Mechaniki Pojazdowej p. Macieja Hasiaka, mieszczący się przy ul. Narutowicza 13, koło Starego Cmentarza. Znakowanie pojazdów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600. Miejsce i sposób znakowania jest ściśle określony przez firmę "SOMERW" i jednolity w całym kraju. Po oznakowaniu rower jest umieszczony w ogólnopolskim rejestrze pojazdów oznakowanych co w przypadku kradzieży ułatwia w znacznej mierze identyfikację oraz odzyskanie roweru. System znakowania ma to do siebie, że umieszczone numery są nie do usunięcia, praktycznie nie do podrobienia i nie oszpecają roweru. Więcej szczegółów uzyskać można u właściciela warsztatu pod numerem telefonu 621-31-57.Nikogo, komu bliskie są problemy związane z ekologią nie trzeba przekonywać, jak ważne jest utrzymanie otoczenia w należytej czystości. Brak troski o środowisko doprowadza do nieustannej jego degradacji i przypomina podcinanie gałęzi, na której się siedzi. W tej materii jest pole do popisu dla każdego z nas. Błahe z pozoru czynności takie jak np. wygaszanie zbędznie palących się świateł w piwnicach i klatkach schodowych, zapobieganie ubytkom wody, domykanie drzwi wejściowych w zimie celem zapobiegania stratom ciepła, wyrzucanie opakowań szklanych do specjalnych pojemników to tylko niektóre przykłady zdoworozsądkowych zachowań mających na celu zaoszczędzenie energii i surowców. Człowiek myślący szerszymi kategoriami nie wtargnie na przejście dla pieszych nadużywając przysługujących mu praw, zmuszając np. rozpędzoną ciężarówkę do hamowania. Świadom jest bowiem, ile energii trzeba zużyć najpierw na wyhamowanie a potem na rozpędzenie ciężkiego pojazdu. My na swoim podwórku, w siedzibie straży, także staramy się zapobiegać marnotrawstwu - wszystkie kartki zapisane z jednej strony wykorzystywane są z drugiej jako brudnopisy.

W świetle powyższego, nie do przyjęcia są przykłady zarówno celowego jak i bezmyślnego zanieczyszczania lub niszczenia środowiska lub urządzeń służących do jego ochrony. Mieszkańcy Jarosławia zgłaszają do nas różne przypadki nagannych zachowań prosząc o interwencję. I tak Kierownik Marketingu Sp. z o.o. "Recykling Centrum" prosił nas o pomoc w sprawie niszczenia pojemników plastikowych do zbiórki szkła, porozstawianych na jarosławskich osiedlach. Według relacji kierownika głównymi winowajcami są kierowcy samochodów dostawczych, którzy najeżdżają tyłem na pojemnik powodując jego przechylenie, oderwanie dna i wysypanie zawartości. Wysypane szkło ładowane jest na samochód i zawożone do Huty do sprzedaży. Na miejscu pozostaje zniszczony pojemnik o wartości 1200 - 1700 zł, który nie nadaje się do naprawy. Zdarzają sie także przypadki niszczenia pojemników łomami. Świadkowie opisanego wandalizmu proszeni są o zapisanie numeru rejestracyjnego samochodu i zgłoszenie telefoniczne do biura "Recykling Centrum" tel. 621-71-60, do Straży Miejskiej tel. 621-34-23 lub na Policję.

W miesiącu lutym do Straży Miejskiej zgłosiła się mieszkanka os. Prośbów prosząc o interwencję w stosunku do kierowców jeżdżących przez trawnik i chodnik mieszczące się przy os. Prośbów za pawilonem meblowym "Mosspol". Na trawniku widoczne były wyraźne ślady kół samochodowych, w związku z czym miejsce to zostało wzięte pod obserwację. W wyniku konsekwentnych działań ustalono kilku kierowców, mieszkańców osiedla, którzy w ten sposób skracali sobie drogę. Kierowcy ci zostali ukarani mandatmi. Sądząc po braku dalszych zgłoszeń i nowych śladów, problem został - przynajmniej na razie - zażegnany.

W okresie niskich temperatur zgłaszane są do Straży Miejskiej prośby o interwencje w stosunku do kierowców, którzy parkują na parkingach w pobliżu budynków mieszkalnych i śpią w pojazdach przy włączonych silnikach. Są to przeważnie silniki dieslowskie wydzielające dużą ilość śmierdzących, szkodliwych dla zdrowia spalin i w dodatku zakłócających hałasem ciszę nocną. Celują w tym procederze przybysze zza wschodniej granicy, którzy - jak można się domyślać - chcą kosztem zatrutego powietrza zaoszczędzić wydatków na hotel. Patrol Straży Miejskiej objeżdża od czasu do czasu w godzinach rannych miejsca najczęściej odwiedzane przez "trucicieli". W dniu 18.02 o godz. 630 na parkingu przy Hali Sportowej MOSiR parkował granatowy samochód dostawczy z "białymi" tablicami rejestracyjnymi. Z rury wydechowej wydobywały się kłęby czarnych spalin, które czuć było już w momencie wjeżdżania na parking. Obudzony kierowca zupełnie nie potrafił wytłumaczyć dlaczego nie skorzystał z wolnych pokoi w mieszczącym się w odległości ok. 50 m hotelu i był niepocieszony, gdy dowiedział się, że zapłacony mandat stanowi równowartość dwóch noclegów w pojedynczym pokoju z prysznicem. Niestety, Kodeks Drogowy art. 60 § 2 pkt. 3 mówi: "Zabrania się pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym...", a nieprzestrzeganie w/w przepisu podlega karze grzywny do 3 tys. zł lub naganie, zgodnie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń.

Postęp cywilizacyjny, coraz nowocześniejsze, a co za tym idzie bardziej energooszczędne technologie, a przede wszystkim wzrost świadomości społecznej powoduje nieustanne podnoszenie poprzeczki w zakresie dbałości o środowisko. My, jako Straż Miejska także staramy się mieć swój skromny wkład w jego ochronę, czego dowodem są opisane powyżej działania. Lecz dopiero wtedy, gdy wszyscy okażemy należytą troskę o otaczający nas świat będziemy mogli określić się jako prawdziwi przyjaciele Ziemi.

Komendant Straży Miejskiej
Jan Starost
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31