Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (149) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (149) / 2005

Wystąpienia radnych I
Troska o ludzi potrzebujących pomocy należy z ustawowego obowiązku do zadań własnych samorządu. Wynika to z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Cytuję: "Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze". Polska znajduje się w fazie kryzysu społeczno-gospodarczego. Charakteryzuje się on wzrostem bezrobocia, cen artykułów pierwszej potrzeby, ostrym brakiem środków płatniczych i spadkiem realnej płacy. W tych warunkach społeczno - ekonomicznych staje się niezbędna pomoc poszkodowanym. Musimy bronić się przed darwinizmem społecznym, który wyklucza najsłabszych ze społeczności. Wszyscy jesteśmy powołani do wypełniania swojej życiowej misji. Osiągnięcie tego celu jest możliwe jedynie w pozytywnej relacji do świata, do Wartości Najwyższych i drugiego człowieka. Z pomocą przychodzi nam społeczna nauka Kościoła głosząca zasady być dobrym samarytaninem, pomagać sobie nawzajem. Polska tradycja pomocy społecznej czerpie swój początek z wartości chrześcijańskich i wrażliwości Polaków na ludzką biedę. W narodzie polskim, w tym i Radzie Miasta Jarosławia istnieje pragnienie pomocy osobom poszkodowanym przez los, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Należałoby życzyć naszym potrzebującym dobroci od ludzi, pogody ducha i napełnionego portfela przez budżet miasta stosownie do ich potrzeb.
Mieczysław Biliński
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30