Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (149) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (149) / 2005

Wystąpienia radnych II

Uprzejmie informuję, że 14.12. 2004 r. na posiedzeniu inauguracyjnym zorganizowano Radę Programową. W skład Rady Programowej weszli przedstawiciele ważniejszych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w liczbie 28 osób. Rada Programowa reprezentuje szereg zespołów problemowych dotyczących: zagrożeń kryzysowych, monitorowania zagrożeń, zachowania porządku publicznego. Przewodniczącym Rady Programowej wybrano Mieczysława Bilińskiego, zastępcą Pana Edwarda Guziewicza jako konsultanta programu "Bezpieczny Jarosław". Społeczność lokalna oczekuje programu opartego na podstawach prawnych i samorządowej ustawie kompetencyjnej. Na mocy obowiązujących aktów prawnych Burmistrz Miasta odpowiada za stan bezpieczeństwa publicznego w mieście. Program "BJ" musi być kompleksowy o szerokim spojrzeniu na przebieg zjawisk społecznych. Jest on dokumentem o charakterze działań profilaktycznych i odzwierciedla opinię publiczną mieszkańców Jarosławia. Jednym z najważniejszych zadań w programie "BJ" jest współpraca w budowie zaufania i uczenie się zasad bezpieczeństwa oraz unikania zagrożeń. Cenne jest propagowanie wiedzy na temat konieczności przestrzegania prawa przez nieletnich, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Dużą pomocą w realizacji współpracy i wymianie doświadczeń oraz zdobytej wiedzy są zespoły monitorujące przebieg zdarzeń społecznych. Od woli współpracy organów wykonawczych i stanowiących prawo lokalne zależy skuteczność działań i wypracowanie mechanizmów oraz metod współdziałania. Dobrą płaszczyzną współpracy zainteresowanych podmiotów na poziomie lokalnym może być edukacja społeczna w zakresie troski o własne bezpieczeństwo przeciwko życiu i zdrowiu i porządkowi społecznemu. Wzajemne szkolenie, wymiana doświadczeń w zakresie konkretnej problematyki i nowo występujących zjawisk społecznych stają się koniecznością.

Dużym zagrożeniem są nowe ruchy religijne i sekty posługujące się psychomanipulacją jako narzędziem służącym do zniewalania jednostek w celu ich całkowitego podporządkowania grupie w imię fałszywych haseł i ideologii. Psychomanipulacja to zespół technik zniewalających człowieka za pomocą kontroli umysłu, stosowanych do realizacji ukrytych interesów grupy kosztem innych osób. Umiejętność rozpoznawania i rozróżniania tych działań to podstawowy sposób obrony przed grupami destrukcyjnymi, to sposób na zachowanie wolności osobistej.

Program "BJ" gwarantuje podstawowe prawa człowieka i zasady życia społecznego mieszkańców Jarosławia. Wdrażanie programu "BJ" rozpoczyna się w styczniu 2005 r. Przewiduje się zorganizowanie Wydziału Monitorowania Bezpieczeństwa Miasta i zatrudnienie pracowników do realizacji zamierzeń programu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Jarosławia i Powiatu.

Mieczysław Biliński
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30