Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Wystąpienia radnych VIII

Wystąpienie radnego Jacka Stańdy 

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu !


W imieniu klubów Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Społeczno - Gospodarczego pragnę odnieść się do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.

Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu miasta musi się koncentrować na przedstawionych wskaźnikach, a zwłaszcza na poziomie wykonania planu dochodów i wydatków.

Obie te liczby nie są imponujące. Dochody wykonano na poziomie 93,7% a wydatki na poziomie 92,4%.

Wydaje się, że służby księgowe błędnie oszacowały wpływy z podatku od nieruchomości nie uwzględniając informacji zawartych w przepisach podatkowych. Niewystarczające w naszej ocenie były też działania urzędu zmierzające do należytego egzekwowania należności podatkowych. Przypomnę, że wykonano plan w 87,1% a więc niedobór środków tylko z tego tytułu wynosi 1.811.178 zł.

Osobny problem, to zapewnienie zwiększonych dochodów do budżetu. W tej dziedzinie zabrakło kreatywności w działaniu. Nie powstał rejestr nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta mógł stanowić ważną wskazówkę dla inwestorów lokalnych jak i firm z różnych regionów zainteresowanych inwestowaniem w Jarosławiu. Takie działanie miałoby też wpływ na promowanie miasta. Nie wykonano również uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Zwierzynieckiej, po firmie Carpatia.

W dalszym ciągu nie jest uporządkowana sprawa nieruchomości przy ul. Spółdzielczej, gdzie znajdują się szklarnie, a wpływy ogółem ze sprzedaży składników majątkowych sięgnęły zaledwie 64,7% wykonania.

Inny temat - to składowisko odpadów komunalnych. Przyjęte w budżecie środki na ten cel nie zostały wykorzystane, chociaż można je było zainwestować w infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania składowiska. Zabrakło tu determinacji, zdecydowania i jasnego określenia koncepcji budowy tak ważnego dla miasta obiektu. Nie wprowadzono też zapowiadanego systemu jakości ISO.

Niezbędne jest więc w naszej ocenie podjęcie przez urząd takich działań , które w konsekwencji zapewnią bardziej harmonijne i pełne wykonanie przyjętego przez Wysoką Radę budżetu.

Jacek Stańda
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31