Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Wystąpienia radnych III

Wystąpienie radnego Mieczysława Bilińskiego 

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Na naszych oczach ginie, trawiony przez korniki, zabytkowy, główny ołtarz w kościele św. Ducha w Jarosławiu. Nie ma tu parafii, a bardzo skromne ofiary uczęszczających biednych emerytów i rencistów nie wystarczają na przeprowadzenie remontu. Centralne położenie tego Kościoła, zabytku wysokiej klasy XVII wieku, dobre połączenia komunikacyjne powodują, że kościół ten - perła Jarosławia o czystym stylu, ceniony na skalę światową, jest często odwiedzany przez przyjezdnych z okolic i turystów. Również ucząca się młodzież chętnie wstępuje do tego kościoła, co wpływa korzystnie i wychowawczo na ich moralno - etyczną postawę. W kościele tym odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie można więc dopuścić do zniszczenia tego dorobku kultury - cennego ołtarza. Wykonany jest z drewna szpilkowego z elementami snycerskimi - rzeźbiarskimi w drewnie lipowym. We wnęce nastawy ołtarzowej, zniszczonej przez owady, znajduje się figura Serca Pana Jezusa. Przywrócenie pierwotnej świetności ołtarzowi będzie doskonałą wizytówką dla miasta i dowodem dbałości miejskich władz o cenny kulturowy zabytek.

Czuła opieka nad tym kościołem była jednym z celów życia Ojca Ubogich - ks. Kanonika Mieczysława Lisińskiego, bardzo zasłużonego radnego Miasta Jarosławia. Gest troski o ten obraz będzie równocześnie dowodem wdzięcznej pamięci z okazji 47. rocznicy odejścia do Pana, Księdza Kanonika oraz wyrazem czci, hołdu i podziękowania temu wybitnemu Polakowi, wzorowemu Obywatelowi naszego Grodu.

W tym celu zasięgnąłem informacji u eksperta - konserwatora dzieł sztuki. Przedstawił mi stan faktyczny w jakim znajduje się, wymagający konserwacji ołtarz. Zaproponował również zakres czynności, w celu zabezpieczenia ołtarza przed całkowitym zniszczeniem, czyli utratą zabytku.Po wykonaniu dokumentacji prac konserwatorskich i częściowym demontażu elementów nastawy ołtarzowej należy:

  • usunąć zardzewiałe gwoździe i oczyścić z brudu;
  • usunąć przemalowania i nawarstwienia na powierzchni złoconej i srebrzonej;
  • przywrócić kolor pierwotnej polichromii;
  • pokleić i uzupełnić ubytki drewna, elementy rzeźbiarskie;
  • przeprowadzić dezynfekcje i zabezpieczyć drewno nastawy ołtarzowej przez nasączenie preparatem /Antox B/
  • przeprowadzić impregnację - utwardzenie drewna przez nasycenie 7% żywicy /Paraloid B 72 w toulenie i acetonie/;
  • uzupełnić ubytki gruntów kredowych i pulmentu;
  • pozłocić i posrebrzyć elementy nastawy ołtarzowej przy pomocy wkrętów mosiężnych.

Przewidywany koszt konserwacji ołtarza wyniesie około 20.000 zł. Do troski o zabytki zobowiązuje nas art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Z tego też tytułu należy przywrócić do pierwotnej świetności freski w Bazylice Mniejszej u OO. Dominikanów. Ten budzący zachwyt, barokowy zespół kościelno - klasztorny, popularnie zwany "Panną Marią", zasługuje na szczególną opiekę.
Mieczysław Biliński
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31