Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i interpelacje radnych
  1. Sprawa realizacji projektu "Na kupieckim szlaku" (p. Zbigniew Możdżeń 29.03.2004 r):

    Projekt zgłaszany do finansowania w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych musi spełniać szereg wymogów Komisji Europejskiej, zawartych w dokumentach, instrukcjach i formularzach wypełniania wniosku aplikacyjnego do poszczególnych programów. Niezmiernie istotne z punktu widzenia zatwierdzania projektu do realizacji jest jego odpowiedni opis i uzasadnienie. Autor projektu powinien przedstawić aktualną sytuację w obszarze interwencji, którego projekt dotyczy, z uwzględnieniem problemów oraz potencjału rozwojowego, który może zostać rozwijany w tym obszarze poprzez finansowanie projektu, należy opisać co będzie przedmiotem projektu, wykazać rezultaty i oddziaływania, które powstaną w wyniku działań. Jednym słowem, należy przedłożyć plan rzeczowy zadania. Ponadto istotnym jest przedstawienie planu finansowania projektu i zabezpieczenie wymaganego współfinansowania oraz zgromadzenie niezbędnych załączników np. biznes planu, kopii zawartych umów lub porozumień określających wzajemne zobowiązania stron, założenia techniczno - organizacyjne projektu itp.

  2. Sprawa przetargu na samochód dla Straży Miejskiej (p. Jan Walter - Komisja PPiPP z 22.03.04)

    Przetarg został rozpisany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projektu uchwały budżetowej. Art. 123 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówi: "Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego". Przedmiotem zamówienia była dostawa samochodu ciężarowo - osobowego do potrzeb pracy w służbie patrolowej Straży Miejskiej z podaniem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogów technicznych i funkcjonalnych pojazdu, w tym 8 miejsc (kabina kierowcy - 3 miejsca, drugi rząd siedzeń - 3 miejsca oraz 2 miejsca dla zatrzymanych).
Burmistrz Miasta Jarosławia
Janusz Dąbrowski
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31