Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Interpelacje i wnioski złożone podczas sesji w dniu 26 kwietnia 2004 r.
Zapytania i interpelacje Radnych Rady Miasta Jarosławia zgłoszone na sesji w dniu 26 kwietnia 2004 roku:
  • Radny p. Stanisław Misiąg zgłosił propozycję odszczurzania miasta w związku z plagą gryzoni, zwłaszcza w okolicach szaletów mieszczących się w parku Baśki Puzon. Zaproponował, aby właściciel szaletów zabezpieczył obiekt, zamknął go i wyłożył truciznę. Kolejnym wnioskiem pana radnego było kontrolowanie bieżących remontów na drogach w związku z nierzetelnym wykonywaniem prac remontowych.
  • Radny p. Janusz Ważny zgłosił w imieniu mieszkańców Starego Miasta wniosek o naprawę chodników biegnących przez skwery i zieleńce w rejonie ul. Opolskiej w kierunku do ul. Lubelskiej.
  • Radna p. Maria Kuźniar w imieniu mieszkańców miasta poprosiła o ratowanie ginących kasztanów.
  • Radny p. Zbigniew Możdżeń zgłosił wniosek o zgłoszenie projektu "Kupiecki szlak" do bazy programów unijnych INTERREG III.
  • Radny p. Wacław Spiradek zaapelował o udzielenie odpowiedzi AMW odnośnie woli zakupu terenów przy ul. Poniatowskiego. Zaproponował wspólne spotkanie Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki Miejskiej, Przewodniczącego Komisji Rozwoju, szefów poszczególnych Klubów i Burmistrza lub jego Zastępców celem wypracowania stanowiska w tej sprawie. Zobowiązał także Burmistrza Miasta do znalezienia brakującej kwoty 170.000 zł na wykup przedmiotowych terenów.
  • Następnie poinformowałem radnych, że w Jarosławiu w dn. 5 i 6 maja będzie gościć delegacja z Węgier, w związku z tym zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której dr Istvan Kovacs uhonorowany zostanie dyplomem za zasługi.
    Ponadto zapytałem czy została podpisana umowa z Rejonem Energetycznym na konserwację urządzeń elektrycznych. Poruszyłem też problem rozładowania natężenia ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście proponując poprawę nawierzchni ulic Elektrownianej i Bocznej Słonecznej.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31