Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Wystąpienia radnych I

Wystąpienie radnego Mieczysława Bilińskiego - Bezpieczny Jarosław 

 

Żyjemy w czasach, w których coraz więcej ludzi postępuje w sposób nieodpowiedzialny. Konieczne jest społeczne zaangażowanie ludzi sumienia którzy nie kierują się własną korzyścią, a pragną służyć społeczeństwu. Przedstawię Państwu pewne sugestie związane z zagadnieniem zagrożenia mieszkańców Jarosławia i okolic. Stan zagrożeń w mieście spowodował cenną inicjatywę P. Burmistrza Janusza Dąbrowskiego opracowania planu działania "Bezpieczny Jarosław".

Istniejące zagrożenia spowodowane są panującym systemem zarządzania, w postaci wolnego rynku. Brak odpowiedzialności jest szczególnie groźny w systemach demokratycznych. Im więcej wolności państwo pozostawia swoim obywatelom "róbta co chceta", tym bardziej los tych obywateli oraz samorządów i państwa zależy od stopnia odpowiedzialności poszczególnych ludzi i grup społecznych. Popularyzowana wolność traktowana jako dowolność jest przyczyną niesprawiedliwości społecznej. Ma to wpływ na niekorzystne zjawiska, takie jak: wyzysk, bezrobocie, demoralizacja, alkoholizm, narkomania, rozboje, kradzieże, włamania itp. Powstają nieformalne grupy społeczne, mafie, gangi, groźne sekty - sataniści itp.

Występujące zjawiska patologiczne na naszym terenie wymagają ogólnej mobilizacji sił i środków całego społeczeństwa w zapobieganiu likwidacji zagrożeń. Nad bezpieczeństwem obywateli czuwają Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei i firmy fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia. Dodatkowa aktywizacja podmiotów poza policyjnych, działających w zakresie zapobiegania przestępczości, wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkim wymienionymi podmiotami zaangażowanymi w realizacji zadań "Bezpieczny Jarosław". Formy tej współpracy powinny obejmować wzajemne przekazywanie informacji o istniejących zagrożeniach wraz ze sposobami ich zwalczania, przy wykorzystywaniu wspólnych środków technicznych. Do nich należą wizyjny monitoring uliczny, stosowanie efektów synergetycznych tj. czynników współdziałających, wzmacniających skuteczność działania. Podstawy prawne współpracy podmiotów zainteresowanych bezpieczeństwem obywateli z jednostkami samorządu terytorialnego ujęte są w 10 - aktach normatywnych.

Dużą pomocą w zwalczaniu negatywnych zjawisk będzie aktywizacja mieszkańców w zakresie działania na rzecz "Bezpiecznego Jarosławia", w ramach rodzin, osiedli, szkół, ulic, dzielnic, miast, gmin. Skuteczną metodą działania jest edukacja społeczeństwa, a szczególnie młodzieży i ich rodziców w szkołach, w celu uniknięcia zagrożeń. Na dobre wychowanie młodzieży ma szczególny wpływ rodzina i szkoła, w powiązaniu z Kościołem. Młodzież musi być wychowana w prawdzie i właściwie pojętej wolności, która wiąże się z odpowiedzialnością za czyny. Aby system bezpieczeństwa funkcjonował sprawnie, należy zabezpieczać wszelkie imprezy kulturalne i sportowe z udziałem młodzieży. Pomocą w tej działalności byłoby wydanie przez P. Burmistrza zakazu sprzedaży alkoholu po godzinie 20-tej. W myśl zapisu w Rządowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli należy opracować perspektywiczny plan 5-letni obejmujący, strategię wieloletniego działania "Bezpieczny Jarosław" oraz roczny, którego wykonanie winno być aktualizowane i co miesiąc analizowane. Komisja PP i PP proponuje włączenie do planu działań, w ramach aktywizacji mieszkańców:

  • zabezpieczenie domów, mieszkań i samochodów przed kradzieżą, włamaniem czy zniszczeniem;
  • propagowanie dobrowolnego montażu instalacji alarmowych;
  • organizowanie pomocy sąsiedzkiej, polegającej na obserwacji mieszkań, w czasie nieobecności właścicieli.


Wykonywanie zadań przez Straż Miejską może ułatwić oprócz fachowego szkolenia stosowanie metody psychologicznej - asertywności, ułatwiającej postępowanie z ludźmi. Mieszkańcy muszą odczuć, że w czasie zagrożenia mogą liczyć na Straż Miejską. Pełnienie dyżurów po godzinach pracy, lepszy kontakt telefoniczny, dokładniejsza informacja społeczeństwa o działalności Straży Miejskiej, wyeksponowanie wizerunku Strażnika, posiadającego władzę "restrykcyjną", ułatwiłoby to zadanie.

Narastający problem zagrożeń wymusza sytuacja międzynarodowa wymagająca większej czujności wszystkich obywateli naszego miasta i okolic. Panujący w świecie terroryzm, stosowny w celu zdobycia władzy uderza w przypadkowych obywateli, dążąc do wywołania zmiany polityki danego państwa. Mamy już wiele dowodów takiego działania. Ostatnim przykładem jest Hiszpania. Oby terroryzm ominął Polskę - ale na wszystko trzeba być, w miarę swoich możliwości, przygotowanym. Komenda Główna Policji apeluje o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na podejrzane osoby lub przedmioty, obce parkujące samochody, pakunki w ulicznych koszach na śmieci, wydzielające się dziwne zapachy, ludzi majsterkujących przy instalacjach elektrycznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ważna jest wymiana informacji, czyli dzielenie się swoimi spostrzeżeniami z sąsiadami, a w razie podejrzenia zawiadamianie odnośnych władz jak: Policja, Straż Miejska itp. Będą to działania profilaktyczne, zabezpieczające spokój wszystkim obywatelom naszego grodu. Istotne jest właściwe zachowanie ludzi w momencie zagrożenia. W razie strzelaniny należy ukryć się lub uciekać, przy rozbrajaniu bomby przez pirotechników odejść jak najdalej, a nie gapić się. Nie możemy być obojętni na zachodzące, niewytłumaczone zjawiska jak terroryzm, czy też zwykłą przestępczość.

Organem inicjującym i koordynującym, w realizacji przedmiotowych zadań zwalczania zagrożeń, zgodnie ze swymi kompetencjami, jest Burmistrz Miasta przy pomocy Komendanta Straży Miejskiej. Czuwają oni nad bezpieczeństwem naszego Grodu.

W celu rozszerzenia profilaktycznej działalności, dotyczącej sprawy zwalczania zagrożeń, Komisja PPPP wnioskuje zwołanie wspólnej sesji Rady Powiatu, Miasta i wójtów okolicznych gmin z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei i delegatów fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia. Pozwoli to na podjęcie wspólnych, solidarnych decyzji w tej, tak ważnej sprawie naszego bezpieczeństwa i spopularyzowania tego zagadnienia.

Mieczysław Biliński
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30