Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (132) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

Na kupieckim szlaku

Wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa oraz Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Jarosławia na temat Szlaku kupieckiego z Norymbergi do Odessy odbyło się w sali narad jarosławskiego Ratusza 16 października 2003 r. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Marian Janusz wyrażając zadowolenie z faktu, że tak cenna inicjatywa jak powrót do dawnych tradycji jarmarcznych, zrodziła się właśnie w naszym mieście. Wśród zaproszonych gości byli również radni z Rzeszowa, Krosna, Przemyśla, Dębicy, Tarnowa, Przeworska, organizacji kupieckich, gospodarczych oraz stowarzyszeń, a także Ks. Dziekan Edward Chmura i Ks. Prałat Andrzej Surowiec. "Idea ma na nowo połączyć społeczności Wschodu i Zachodu" - powiedział Przewodniczący Komisji Stanisław Handzlik - "Kraków z całym swoim bogactwem i możliwościami wchodzi w ten projekt". Dodał też, że władze Norymbergi, partnerskiego miasta Krakowa zapoznały się z pomysłem Krystyny i Zbigniewa Możdżeniów wyrażając wolę uczestnictwa w tej inicjatywie. Również zainteresowanie projektem zgłosili samorządowcy ze Lwowa.

Podczas spotkania dyskutowano nad koniecznością utworzenia związku międzygminnego lub stowarzyszenia, które mogłoby rozpocząć przygotowania do organizacji przedsięwzięcia. Powołana przez taki organ grupa przedstawicielska składająca się z reprezentantów poszczególnych podmiotów będzie miała głos decydujący w przyjmowaniu nowych członków. Podkreślano m.in., że projekt powinien być z jednej strony otwarty, z drugiej zaś elitarny.

Zebrani na posiedzeniu radni przyjęli jednomyślnie trzy stanowiska. W pierwszym uczczono 25-lecie pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II. "Jako Papież pokoju i jedności, a zarazem pierwszy Słowianin zasiadający na Stolicy Piotrowej potrafisz, jak nikt inny, ocenić znaczenie kontaktów między Wschodem i Zachodem naszego kontynentu. Ufamy, że nasze starania ukierunkowane na odrodzenie prastarego szlaku handlowego z Norymbergi nad Morze Czarne zyskają Twoją, Ojcze Święty przychylność" - napisali w liście samorządowcy obecni na spotkaniu.

Drugie z nich dotyczyło przystąpienia poszczególnych podmiotów obecnych na spotkaniu, do projektu "Na kupieckim szlaku". W trzecim stanowisku skierowano zaproszenie do rad miast Norymbergi, Lipska, Drezna, Wrocławia, Lwowa, Kijowa, Odessy i innych. "Choć dawny, ceremonialny handel odszedł w przyszłość, a ostatnie ładowne bryki i dyliżanse już dawno poznikały z europejskich dróg, to jednak sama idea szlaku, drogi, po której biegną nie tyle towary, ile myśli, idee i wartości, jest ciągle żywa w świadomości współczesnych Europejczyków" - brzmią słowa stanowiska.

Podczas spotkania Ks. Prałat Andrzej Surowiec wspomniał o współpracy z artystami krakowskimi w projektowaniu i realizacji architektury wnętrza kościoła pw. Chrystusa Króla. Omówił też działalność kulturalno - społeczną prowadzoną przez parafię i zaprosił do zwiedzenia obiektu sakralnego XXI wieku.

Uchwały w sprawie przystąpienia do szlaku kupieckiego podjęli już radni z Dębicy, Tarnowa, Przeworska, Przemyśla, Krosna i Jarosławia. Do końca roku pozostałe Rady zamierzają podjąć podobne uchwały.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31