Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (132) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

Jarosław - miastem wielokulturowym
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosłąawiu podczas koncertu w Bibliotece Pedagogicznej.
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosłąawiu podczas koncertu w Bibliotece Pedagogicznej.

Pod takim hasłem odbyła się 26 listopada 2003 r. konferencja metodyczna zorganizowana w jarosławskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Wprowadzenie do konferencji przygotował Wicestarosta Janusz Kołakowski.

Kształtowanie pluralizmu w XIV w. uznał mgr August Fenczak, pracownik naukowy Południowo - Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu za początek wielokulturowości Jarosławia. Istotny wpływ miały na przestrzeni wieków: zabory, wpływy germańskie, współistnienie innych wyznań czy też zawieranie małżeństw mieszanych. Pomimo występowania wielu antagonizmów, wykładowca podkreślał, że było wiele przykładów zgodnej koegzystencji różnych grup etnicznych czy też wyznaniowych.

Problemy demograficzne i gospodarcze społeczności żydowskiej w Jarosławiu w okresie autonomii galicyjskiej omawiał dr Grzegorz Zamoyski, pracownik Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Dzięki archiwum we Lwowie można, na podstawie danych statystycznych, wyciągnąć wnioski dotyczące struktury społeczeństwa naszego miasta w różnych okresach. "Kochamy Galicję, bo kochając ją, kochamy nasze korzenie" - przekonywał prelegent. Omówił dane demograficzne dotyczące ludności żydowskiej i zakładane przez nią stowarzyszenia zarobkowe. Żydzi, podobnie jak Ukraińcy czy Rusini współorganizowali życie w Jarosławiu i innych miastach.

Z propozycjami do podręczników szkolnych i materiałami pomocniczymi dla nauczycieli na temat antypolskiej akcji UPA na Wołyniu i w Galicji wschodniej, jak również antyukraińskiej akcji "Wisła" zapoznał zebranych dr Stanisław Stępień - Dyrektor Instytutu Naukowego w Przemyślu. "Społeczność może dzielić się na różne sposoby, ale jest społecznością zwartą" - zaznaczył dr Stępień. Wymieniał nazwiska zasłużonych dla miasta Ukraińców, jak np. burmistrza z II połowy XIX wieku Joachima Staropolskiego, uczestnika powstania styczniowego, czy też bpa pomocniczego przemyskiego Grzegorza Łakotę, wybitnego teologa. W okresie międzywojennym różne grupy etniczne: Polacy, Żydzi i Ukraińcy tworzyli prawdziwą wspólnotę ludzi żyjących w zgodzie i poszanowaniu. Zachęcał do tego, by uczyć młode pokolenie docierania do prawdy historycznej.

Bogatą wiedzą o ludności niemieckojęzycznej podzieliła się mgr Krystyna Młynarska, nauczycielka i bibliotekarka z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Język niemiecki był językiem zaborcy. Niemieckie pochodzenie mieli licznie przybywający do naszego miasta kupcy, którzy jednak szybko się polonizowali. Niemcem byli m.in. burmistrzowie: Erhard Stingl, Karl Kellerman, Gustaw Weiss, Adolf Dietzius. Dokładne opracowanie pozwala określić ludność w zależności od wyznania, używania różnych języków w życiu towarzyskim, liczbę uczniów w szkołach z podziałem na poszczególne narodowości.

O związkach Franciszka II Rakoczego z Jarosławiem mówiła mgr Zofia Bieńkowska, starszy kustosz Muzeum w Jarosławiu. Jarosław na przełomie XVII i XVIII wieku dzięki właścicielkom: królowej Marysieńce Sobieskiej i kasztelanowej krakowskiej Elżbiecie z Lubomirskich Sieniawskiej był w centrum uwagi Węgier. Po upadku powstania węgierskiego ok. 3 tys. powstańców schroniło się w Polsce. Franciszek II Rakoczy wraz z grupą zaufanych towarzyszy przybył do Jarosławia i przebywał w klasztorze Panien Benedyktynek. Przez jakiś czas mieszkała tu również jego żona.

Ciekawe propozycje do wykorzystania w przekazywaniu treści związanych z dziedzictwem kulturowym w regionie zaproponowały: mgr Krystyna Filip - Ramocka i mgr Marta Wójcik, autorki projektu "Jarosław - miastem wielokulturowym". Celem projektu jest rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej, budzenie szacunku dla współmieszkańców i ich osiągnięć, rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji, docieranie do źródeł opracowywania danych. Bardzo szczegółowe zestawienie bibliografii ułatwi prowadzenie lekcji historycznych.

W przerwie między wykładami uczestnicy mieli możliwość wysłuchania koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Jarosławiu, którzy wykonali m.in. utwory niemieckie, austriackie, ukraińskie, żydowskie i polskie. Natomiast w odrębnej sali przygotowano bufet szwedzki z artystycznie przyrządzonymi tartinkami, koreczkami, wspaniałym zestawem słodkości oraz napojami. Całość części kulinarnej przygotowała i zapewniała obsługę na miejscu młodzież z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31