Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (132) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

Jeszcze lepiej być uczniem ...

Gimnazjum Nr 3 - Papieżowi

W miesiącu październiku obchodziliśmy 25. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. To wydarzenie po raz kolejny dźwignęło ducha Polaków, pozwoliło im poczuć się społeczeństwem świata, a nie tylko Europy Środkowej.

Któż z nas, dorosłych nie pamięta chwili - dnia 16 października 1978 roku, gdy na balkonie nad głównym wejściem Bazyliki Świętego Pawła ukazał się kardynał Felici i ogłosił całemu światu, że to właśnie Polak został papieżem?

Dlatego właśnie na nas spoczywa odpowiedzialność dzielenia się z młodszym pokoleniem doświadczeniami, które są ważne w historii naszej Ojczyzny i historii polskiego chrześcijaństwa. Tego zadania podjęła się Dyrekcja i Grono Pedagogiczne z Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Jarosławiu. W piątek, 17 października w kościele Bożego Ciała wspólnie z młodzieżą uczestniczyli we Mszy Świętej. Potem przyszedł czas na wspomnienia i refleksje.

Ksiądz mgr Zbigniew Szewczyk (przy współpracy p. mgr Anny Skiby i p. mgr Bernarda Augustynowicza) przy-gotował wraz z grupą uczniów program, który pozwolił całej społeczności szkolnej poznać dzieje pontyfikatu Jana Pawła II. Wypowiadane przez młodzież słowa, kierowane niegdyś przez Karola Wojtyłę do narodu podczas licznych wizyt, wywołały wzruszenie i stworzyły okazję do zadumy nad ich przesłaniem. Nie zabrakło również pieśni i piosenek z Podhala - miejsca, które w sercu Papieża zajmuje szcze-gólne miejsce.

Bez wątpienia uroczystość ta w niejednym młodym sercu pozostawiła trwały ślad. Być może sprawiła, że w ich świa-domości utrwali się tradycja wspólnego dzielenia się radością i przeżywania tego, co dla wszystkich Polaków ma wartość ponadczasową.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne GP 3

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 - SZKOŁA Z KLASĄ


W miesiącu wrześniu 2002 roku Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Jarosławiu przystąpiło do ogólnopolskiej akcji pod nazwą "Szkoła z klasą". Program ten przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal www.gazeta.pl. Honorowy patronat objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Do akcji przystąpiły publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz gimnazja. Naszą szkołę zgłosiła pani dyrektor mgr Dorota Białek, która w ten sposób chciała podzielić się osiągnięciami swoich nauczycieli oraz uczniów i przekonać się, czy sprostamy wymaganiom, jakie stawiali nam Organizatorzy tej akcji. Jak sami się wypowiedzieli "najważniejszy jest nauczyciel, jego umiejętności, jego chęci". Słusznie też stwierdzili, że nauczyciele są już znużeni tym, iż stale kojarzą się ze sporami o wynagrodzenie i walką o pensum. Również nasze grono pedagogiczne chciało udowodnić, że jest otwarte na wszelkie zmiany, nawet kosztem dodatkowej pracy. Włączenie się do tej akcji to świadectwo naszych codziennych starań w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie oraz chęć bycia docenioną i dostrzeżoną placówką.

Naszym zadaniem było zrealizowanie sześciu z trzy-dziestu przygotowanych przez Organizatorów zadań, przy czym każde musiało dotyczyć innej z sześciu zasad Akcji:

 1. Szkoła dobrze uczy każdego.
 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.
 3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
 4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
 5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
 6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.
Do każdej z tych zasad przygotowanych było po kilka zadań, a nasze gimnazjum wybrało następujące:
 1. Lepiej przygotować do egzaminów.
 2. Czego będziemy uczyć i wymagać.
 3. Festiwal nauki.
 4. Praca dla innych.
 5. Szkoła bez przemocy.
 6. Jak uczyć języków.

Przed dokonaniem wyboru tych 6 zadań musieliśmy również stworzyć zespoły zadaniowe odpowiedzialne za ich wykonanie złożone z nauczycieli (czasem uczniów i/lub rodziców).

Jako koordynator tej akcji przeprowadziłam na terenie szkoły anonimową ankietę "Jaka jest nasza szkoła?" obejmującą uczniów, nauczycieli i rodziców. Wyniki tej ankiety zadecydowały ostatecznie o wyborze poszcze-gólnych zadań, nad którymi pracowali nauczycieli, a także uczniowie w stworzonych wcześniej zespołach. Zastanawiano się, w jaki sposób poprawić efekty pracy szkoły, a jak pod-kreślić to, co jest mocną jej stroną.

Całe przedsięwzięcie wymagało solidności, zdyscypli-nowania, odpowiedzialności i wielu godzin pracy. Pierwszy był projekt, następnie jego wdrażanie, a na koniec przy-gotowanie sprawozdań, które należało nadsyłać w ściśle określonych terminach.

Podczas realizacji wszystkich zadań czuwałam nad prawidłowym i terminowym przebiegiem pracy oraz poprawnością przedkładanych mi sprawozdań. Następnie, wraz z nauczycielem informatykiem p. mgr Tomaszem Wyszatyckim, wysyłałam je za pośrednictwem portalu internetowego do Organizatorów, gdzie były weryfikowane pod względem merytorycznym.

Opisany powyżej przebieg Akcji nie ukazał może zbyt obrazowo całego naszego zaangażowania i poświęcenia, ale bynajmniej w niewielkim stopniu stworzył wizerunek naszego gimnazjum, które jako jedyne w Jarosławiu posiada miano Szkoły z klasą.

Nie było łatwo, ale bez wątpienia było warto! Dzisiaj, gdy posiadamy podpisany przez prezydenta dyplom, możemy być jako szkoła dumni. Rodzice i wiele przychylnych nam osób dzieli z nami tę radość. Ich pewność, że swoje pociechy oddają w dobre i twórcze ręce, jest największą dla nas nauczycieli nagrodą.

Koordynator Akcji "Szkoła z klasą"
mgr Anna Skiba
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31