Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (132) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (132) / 2003

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu
Dyrektor firmy Maxer S.A. Paweł Rakiewicz i Burmistrz Janusz Dąbrowski wymieniają podpisane umowy na realizację II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków.
Dyrektor firmy Maxer S.A. Paweł Rakiewicz i Burmistrz Janusz Dąbrowski wymieniają podpisane umowy na realizację II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków.

28 października 2003 r. Burmistrz Miasta Jarosławia Janusz Dąbrowski i Dyrektor ds. marketingu firmy "Maxer" S.A. Paweł Rakiewicz podpisali umowę na realizację II etapu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jarosławiu. Inwestycja jest współfinansowana ze środków PHARE 2001.

"Jest to ogromny sukces miasta i przedsiębiorstwa" - powiedział Burmistrz Janusz Dąbrowski dziękując Prezesom PWiK: Jerzemu Szmigielskiemu i Janowi Pelsowi, oraz swoim poprzednikom: śp. Burmistrzowi Jerzemu Matuszowi i Janowi Gilowskiemu.

"Dzisiejszy dzień jest zakończeniem pewnego etapu przygotowania projektu i jest przykładem na to, w jaki sposób można zdobyć pieniądze z zewnątrz na realizację programów strukturalnych" - powiedział Kierownik Oczyszczalni Ścieków Andrzej Miś.

Budowę oczyszczalni ścieków rozpoczęto już w 1973r., na podstawie projektu Biura Projektów "Metroprojekt". Realizatorem tego przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo "Hydroinż" z Rzeszowa. Projekt przewidywał oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną ścieków komunalnych z wykorzystaniem biogazu. Realizacja miała przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy zapewniający przepustowość 14.000-15.000 m3 na dobę, drugi do 21.500 m3/d. Pierwszy etap miał być zakończony w 1979 r., jednak dopiero w 1986 r. oddano do eksploatacji podstawową część: oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną, której technologia oczyszczania oparta była na klasycznej metodzie osadu czynnego, zaś instalację biogazu oddano do eksploatacji w 1997 r. Oczyszczalnia oczyszczała 16.000 m3/d ścieków. Negatywnym efektem tak długo trwającego okresu inwestycyjnego było przyjęcie do eksploatacji oczyszczalni o nieodpowiedniej przepustowości, przestarzałej technologii oczyszczania i w stanie technicznym pozostawiającym wiele do życzenia.

Inżynier Kontraktu Władysław Białachowski podczas uroczystości podpisania umowy wspominał, że "w 1996r. razem z Prezesem Szmigielskim, inż. Misiem i śp. Burmistrzem Matuszem została podjęta odważna decyzja, żeby tę inwestycję zacząć przygotowywać w sposób naprawdę zawodowy". Stwierdził, iż "inwestycja jest przemyślana starannie, dobrze ekonomicznie wyliczona i bez wątpienia odniesie sukces".

Wieloletnie starania zostały częściowo sfinalizowane w 2000 r. Realizację zadań założono w dwóch etapach, w czasie których planowano zarówno budowę nowych obiektów oraz modernizację eksploatowanych.

Pierwszy etap rozbudowy został zakończony 30 października 2001 r. W listopadzie 2001 r. rozstrzygnięto przetarg na Inżyniera Kontraktu. Przetarg wygrała Firma B-Act z Bydgoszczy, która w lutym 2002 r. przygotowała dokumentację przetargową wraz z kosztorysem inwestorskim. Już w marcu 2002 r. skierowała dokumentację przetargową celem zaopiniowania do Firmy TEBODIN w ramach obowiązujących procedur. We wrześniu 2002 r. Minister Gospodarki zmienił zasady funkcjonowania procedur zmieniając instytucję wdrażającą programy Spójność Społeczno Gospodarcza PHARE 2001 z Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na Władzę Wdrażającą Współpracy Przygranicznej przy Ministrze Gospodarki i natychmiast PWiK złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszy Pomocowych Ministra Gospodarki. W pierwszej turze przyznawania środków (październik 2002 r.) nie uwzględniono wniosku PWiK, więc w październiku 2002 r. PWiK ponownie złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszy Pomocowych Ministra Gospodarki w ramach tzw. II tury.

Przekazana w październiku 2002 r dokumentacja przetargowa do władzy wdrażającej została w czerwcu 2003 r. pozytywnie zaakceptowana i ogłoszono przetarg. Planowane koszty związane z realizacją II etapu wynoszą 18.320.000 zł, z czego: 7.328.000 zł pochodzi z Funduszu PHARE 2001, 6.566.000 zł to kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 4.426.000 zł to środki własne przedsiębiorstwa i budżetu miasta.

W II etapie zakłada się realizację budynku krat w części technologicznej i budowlanej, pompowni ścieków w części budowlanej, osadników wstępnych i wtórnych, wydzielonej komory fermentacyjnej, zbiornika biogazu oraz realizacja nowych obiektów tj. przelewu burzowego, osadników wtórnych, fermentera, stacji zagęszczania i odwadniania osadów oraz zasilanie energetyczne.

W trakcie prac przygotowawczych zostały wykonane niezbędne analizy. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska powinny zostać w stosunku do obecnych zredukowane o 37%. Również spadnie zużycie energii o 37% i zostaną do zera zniwelowane kary za zanieczyszczenia.

Przed podpisaniem umowy inżynier kontraktu sprawdził wszystkie najważniejsze dokumenty: oryginał gwarancji wykonania, zespół dokumentów wymaganych w specyfikacji, sprawozdanie finansowe firmy, bilanse, rachunki wyników, opinie biegłych rewidentów za lata 2000 - 2002, aktualne opinie banków potwierdzające dostęp członków konsorcjum do prowadzenia robót zgodnie z polskim prawem budowlanym, uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Warto podkreślić, że jest to umowa czterostronna, gdyż podpisana przez Burmistrza i Wykonawcę, ale też przez minister Krystynę Gurbiel w imieniu polskiego rządu i przez delegację komisji Unii Europejskiej.

Jerzy Ciechanowski, Prezes firmy Maxer S.A. z Poznania - lidera konsorcjum, które miało szczęście wygrać przetarg, zapoznał zebranych z 50-letnią historią przedsiębiorstwa, którego wcześniejsza nazwa to "Energopol 7". Obecnie zatrudnia 1.100 pracowników na rynku polskim. Wykonuje obiekty na terenie całego kraju, m.in. oczyszczalnię Południe dla Warszawy, oczyszczalnię dla m. Krakowa, rekultywację wysypiska śmieci we Wrocławiu. Kapitał firmy jest czysto polski. Na temat drugiej firmy Controll Process wypowiedział się jej Wiceprezes Jan Czosnek. Controll Process powstała w 1991 r. Wykonuje instalacje elektryczne i urządzenia z zakresu automatyki, zatrudnia ponad 300 osób. Obecnie realizuje m.in. oczyszczalnie ścieków w Pruszkowie, Siematyczach i Dęblinie.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31