Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec-kwiecień, nr 3-5 (136-137) / 2004

Szkoły promujące zdrowie

W dniach 17 i 18 lutego 2004 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Jarosławiu odbyło się szkolenie uczniów reprezentujących samorządy uczniowskie Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu. W szkoleniu uczestniczyło 96 uczniów i 29 nauczycieli z gmin: Chłopice, Orły, Narol, Przeworsk, Rokietnica, Wiązownica oraz z miasta Jarosławia, Radymna i Przeworska. Wiek uczestniczących uczniów od klasy III szkoły podstawowej do II klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Zajęcia przebiegały wg wcześniej ustalonego planu. Zaraz po przyjeździe odbył się warsztat integracyjny. W pierwszym dniu zorganizowano spotkanie w Ratuszu Miejskim w Jarosławiu. Przewodnikiem był Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej p. Bogdan Wołoszyn, który zapoznał gości z pracą Urzędu. Uczestnikom warsztatów przedstawiono zadania organów samorządu lokalnego. Zorganizowano spotkanie z panem Wiceburmistrzem Tadeuszem Pijanowskim, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz strażnikami miejskimi. Młodzi goście bardzo zainteresowali się monitoringiem miasta, wiele emocji wzbudził pokaz możliwości kamer oraz kolekcja plakietek z różnych miast i krajów.

Następnie odbyła się wizyta w Muzeum w Jarosławiu oraz zwiedzanie trasy podziemnej. Dzieci i młodzież z zainteresowaniem słuchały informacji od przewodników, o czym świadczą licznie zadawane pytania. Po powrocie z trasy, ze smakiem zjadły obiad przygotowany przez panie kucharki ze Szkoły Podstawowej nr 6 i przystąpiły do realizacji projektu, jak wspólnie zorganizować zabawę karnawałową dla koleżanek i kolegów. W grupach przygotowywano dekorację, konkursy balowe oraz bufet. Podczas balu odbyła się także wspólna kolacja. Po 2000 posprzątano szkołę, aby w następnym dniu można było prowadzić zajęcia.

Część uczestników zajęć pod opieką nauczycieli powróciła do domów. Pozostali ze swoimi opiekunami udali się do Bursy Międzyszkolnej na nocleg.

W drugim dniu od rana - godz. 9.00 praca przebiegała w trzech grupach. Każda z grup mogła uczestniczyć w trzech formach aktywności.

Jedna z nich to zajęcia terenowe - spotkanie z Wicestarostą p. Januszem Kołakowskim w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Po przedstawieniu zadań starostwa uczestnicy razem z Wicestarostą udali się na Stary Cmentarz i w zadumie nad historią miasta złożyli hołd zasłużonym dla niepodległości i miasta Jarosławia. Uczestnicy byli zadziwieni, że Stary Cmentarz w Jarosławiu jest założony wcześniej niż znane im z lekcji historii, miejsce pochówku słynnych Polaków, cmentarz lwowski na Łyczakowie. Zwiedzono także bazylikę OO. Dominikanów. W tym samym czasie druga grupa uczestników odbywała pod kierunkiem pp. Zofii Tabin i Kazimiery Wysockiej z Wiązownicy warsztaty na temat pracy samorządu uczniowskiego i wymieniała się doświadczeniami w pracy samorządowej, zaś trzecia grupa pod kierunkiem pań Barbary Mikuty i Elżbiety Pityńskiej - Korab ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu zajmowała się konstruowaniem narzędzi do ewaluacji pracy samorządu uczniowskiego. Tempo pracy było bardzo duże, może nawet zbyt wielkie jak na ferie. Ale z min uczestników wynika, że był to czas pożytecznie spełniony.

Nie byłoby tych warsztatów, gdyby nie wsparcie ze strony samorządów lokalnych, którzy płacąc za wydanie kalendarza "Czarodziejskie Ogrody II", podarowali dzieciom dwudniowe ferie w Jarosławiu. Uczniowie zawieźli też do szkół foldery o mieście Jarosławiu od Pana Naczelnika Wydziału Edukacji oraz śpiewniki z CD podarowane przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego.

Najserdeczniejsze podziękowania adresuję do przedstawicieli samorządu powiatu i miasta Jarosławia wymienionych powyżej, którzy zechcieli spotkać się z uczestnikami warsztatów i przeprowadzić dla nich atrakcyjne zajęcia. Dziękuję także pani Dyrektor SP nr 6 Annie Lizut i zespołowi pracowników tej szkoły za goszczenie tak dużej grupy dzieci i młodzieży.

Na koniec słowa podziękowania dla nauczycieli, którzy po raz kolejny pokazali, że stać ich na to, aby uczniom poświęcić swój wolny feryjny czas.

Teresa Krasnowska
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30