Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

Integracja młodych
10 kwietnia br. w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się prezentacja programu "Młodzież". Inicjatorką prezentacji była pani Barbara Bąk. Program przedstawiła pani Danuta Zdonek z Ośrodka Regionalnego Agencji Programu "Młodzież" w Mielcu.

Program "Młodzież" jest jednym z trzech programów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji. Pierwszy z nich SOCRATES obejmuje oświatę i szkolnictwo wyższe, drugi LEONARDO DA VINCI wspiera kształcenie i szkolenia zawodowe, a trzeci MŁODZIEŻ dotyczy działań w zakresie edukacji nieformalnej. Program "Młodzież" adresowany jest do młodych ludzi w wieku 15 - 25 lat. Umożliwia im nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również rozwojowi indywidualnemu i ułatwia ich realizację.

Do głównych celów Programu "Młodzież" należą działania zmierzające do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem, przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń, przeciwdziałanie dyskryminacji, przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji, których nie można nauczyć się w szkole.

Program jest szansą dla młodych ludzi, którzy:
- chcą nawiązać współpracę z rówieśnikami i organizacjami młodzieżowymi z innego kraju;
- mają pomysł na zrobienie czegoś pożytecznego na rzecz swojego środowiska lub miejscowości;
- chcą rozwijać swoje umiejętności.

Na Program "Młodzież" składa się pięć Akcji. Każda z nich ma inny charakter i odmienne cele.

Akcja 1. Młodzież dla Europy - Wymiana młodzieży wspiera spotkania młodzieży z różnych krajów. Ma to służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu młodych ludzi, nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, zapoznaniu się z językiem i kulturą innych krajów. Wymiana może obejmować dwa kraje lub ich większą liczbę (wielostronna).

Akcja 2. Wolontariat Europejski - EVS umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych. Tematyka projektów może dotyczyć: pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami starszymi, środowiska naturalnego, działań skierowanych przeciwko rasizmowi, narkomanii, bezrobociu, informacji europejskiej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji.

W ramach Akcji 3. Inicjatywy Młodzieżowe można zrealizować pomysły na działania służące społeczności lokalnej oraz wykorzystywać doświadczenia zdobyte w trakcie projektu Wolontariatu Europejskiego.

Akcja 4. Wspólne Działania nie jest realizowana w Polsce.

Akcja 5. Działania Wspierające udziela pomocy w realizacji działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji t.j. szkolenia, seminaria, warsztaty itp.

Wszystkie organizacje i grupy młodzieżowe, jak również osoby indywidualne zainteresowane zrealizowaniem swoich planów przy pomocy środków finansowych z Programu "Młodzież" w celu uzyskania szczegółowych informacji mogą skontaktować się z Ośrodkiem Regionalnym Programu "Młodzież" w Mielcu, tel./fax (017) 586-26-55, 583-67-70 lub z p. Barbarą Bąk, Urząd Miasta w Jarosławiu, tel. 621-20-11 wew. 123. Dodatkowe informacje można również odnaleźć w internecie na stronach: www.ckp.edu.pl; www.youth.org.pl i http://youth.cec.eu.int.

Joanna Mordarska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31