Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

"Krok po kroku do Unii Europejskiej"

Od 3 marca br. w Urzędzie Miasta Jarosławia w Punkcie Informacji Europejskiej (GPIE) można uzyskać informacje dotyczące integracji Polski z Unią Europejską.
W związku z tym, że istnieje ogromne zainteresowanie tematyką unijną konsultancki GPIE mgr inż. M. Bartnik i mgr B. Dobosz korzystając z zaproszenia m. in. opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich, nauczycieli i uczniów chętnie organizują prelekcje i uczestniczą w spotkaniach związanych z tym zagadnieniem.

Głównym tematem w/w spotkań jest historia powstania Unii Europejskiej oraz programy adresowane do młodzieży; tu należy wymienić program Sokrates II i jego komponenty: Erasmus, Comenius a także program "Młodzież 2000".

Spotkania z młodzieżą miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Inżynierii Środowiska i Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Spożywczych, w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Czartoryskich.

Najczęściej zadawane pytanie, to pytania związane z najbliższą przyszłością Unii Europejskiej, możliwością kontynuowania nauki oraz podjęcia pracy w krajach członkowskich.

15 kwietnia 2003 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się debata pt. "Unia-Irak-USA". Debatę rozpoczęto od ogłoszenia wyników Prareferendum Przedakcesyjnego przez przewodniczącego SKE Euro-X - Artura Tutkę i oficjalnego powitania uczestników komisji przez przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego Kazimierza Wilczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli: D. Niedźwiedź oraz M. Natanek z katedry europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, D. Woźniak, R. Stefaniak, D. Lasek, konsultantki GPIE oraz uczniowie.

W związku z "Dniem Europy" - 10 maja w Jarosławiu zorganizowana została Parada Schumana. W dużej mierze uczestnikami była młodzież jarosławskich gimnazjów i szkół średnich. Zaproszenie do udziału w w/w imprezie zostało skierowane do wszystkich mieszkańców miasta Jarosławia.

Marta Bartnik i Bożena Dobosz
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31