Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 5-6 (125-126) / 2003

Sport - sposobem na życie

W dniu 23 kwietnia br. z inicjatywy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki tut. Urzędu Miasta odbyło się spotkanie burmistrzów, wójtów, przedstawicieli Urzędów nadzorujących edukację i działalność sportową, dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów powiatu jarosławskiego z Dyrektorem Departamentu Turystyki, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Panem Mieczysławem DOSKOCZEM.

Tematem spotkania było m.in. wypracowanie działań zmierzających do ujednolicenia sportowego szkolenia dzieci i młodzieży.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na konieczność podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zahamowania pogłębiającej się patologii wśród młodego pokolenia, uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci w wieku 6-10 lat, wieku w którym następują najważniejsze procesy dotyczące rozwoju psychofizycznego człowieka. Zły stan istniejącej, od dawna nie remontowanej bazy sportowej, niskie środki przeznaczane na prowadzenie szeroko rozumianej działalności sportowej, wszystko to przyczynia się do pogarszania istniejącej sytuacji. Ważnym problemem jaki został również poruszony było stworzenie jednakowych warunków osobom niepełnosprawnym do uprawiania i uczestnictwa w życiu sportowym.

 

Marek Piotrowski
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31