Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (149) / 2005 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (149) / 2005

Na Kupieckim Szlaku

Aktualności

W dniu 2 marca 2005 r. uczestniczyłem w konferencji członków Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku". Przypomnijmy do Stowarzyszenia zgłosiło się 11 miast Polski, w tym oczywiście Jarosław. Podczas konferencji Stowarzyszenia "Na kupieckim szlaku" Prezydent Tarnowa Mieczysław Bień zaproponował, by siedziba Stowarzyszenia (a tym samym biuro) znajdowała się w Tarnowie. Prezydent Tarnowa zadeklarował stworzenie bardzo dobrych warunków dla funkcjonowania biura (nieodpłatne użyczenie lokalu z pełnym wyposażeniem, koszty utrzymania biura pokryje UM Tarnowa). Po długiej dyskusji obecni na spotkaniu przedstawiciele z Legnicy, Wrocławia, Opola, Tarnowa, Dębicy, Przeworska, Krosna, Przemyśla i Jarosławia wyrazili zgodę na stworzenie właśnie w Tarnowie biura Stowarzyszenia "Na Kupieckim Szlaku". Ostateczna decyzja jednak zapadnie na Walnym Zgromadzeniu we Wrocławiu.

Poza dyskusją na temat lokalizacji biura, w czasie konferencji ustalono, że Zarząd Stowarzyszenia stanowić będzie 11 osób, w tym prezes, dwóch wiceprezesów oraz sekretarz generalny. Wśród kandydatów na członków Zarządu zgłoszonych przez poszczególne samorządy znaleźli się: Prezydent Legnicy - Tadeusz Krzakowski, Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz, Prezydent Opola - Ryszard Zębaczyński, Prezydent Tarnowa Mieczysław Bień, radna z Dębicy Joanna Ożóg, radna z Krosna - Anna Dubiel, Starosta Jarosławski - Tomasz Oronowicz, Radny z Przemyśla - Witold Wiśniewski oraz Radny z Jarosławia i pomysłodawca projektu - Zbigniew Możdżeń. Lista będzie uzupełniona podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z projektem uchwały przyjęto wysokości składek członkowskich. Wahać się one będą w zależności od liczby mieszkańców poszczególnych miast. Najwyższa składka wynosić będzie 10 tys. rocznie dotyczy to składki województwa.

Składka Gminy Miejskiej Jarosław natomiast wynosić miałaby zgodnie z propozycją 3 tys. zł rocznie, składka ze strony Starostwa Powiatowego wyniosłaby 2,5 tys. zł rocznie. Stowarzyszenie bierze pod uwagę możliwość przyjęcia do Stowarzyszenia członków wspierających, czyli innych osób fizycznych i prawnych.

Składka członków wspierających będzie wynosić minimum 1 tys. rocznie. W 2005 r. zaplanowano do stowarzyszenia wpływ ze składek członkowskich w wysokości ok. 100 tys. zł. Pokryją one podstawowe koszty funkcjonowania Stowarzyszenia, ogólną promocję przedsięwzięcia, utworzenie bazy danych, rejestrację Stowarzyszenia oraz środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie dwóch etatów do pracy administracyjnej w biurze.

Warto zaznaczyć, iż wszyscy członkowie zarządu będą wykonywać swe funkcje bez wynagrodzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu zostanie ustalony program działania na lata 2005-2006 i zakres udziału poszczególnych samorządów w jego realizacji. W terminie do 1 października bieżącego roku nowo wybrany Zarząd przygotuje program na następny rok celem określenia wydatków w kolejnych budżetach miast członkowskich.

W tym roku planowana jest rejestracja Stowarzyszenia, przygotowanie oraz złożenie do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie dwóch projektów w ramach INTERREGU III A w obszarze wsparcia Polska - Słowacja i Polska - Ukraina.

Przypomnę, że już w maju br. odbędzie się rozstrzygnięcie złożonego w Dreźnie przez Turyngię (Niemcy) projektu Via Regia - Europejska Droga Kultury. W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu środków Legnica, Tarnów i Jarosław rozpoczną realizację tej cennej inicjatywy. Założeniem programu jest uznanie znaczenia całej unikatowej trasy Via Regia dla ekonomicznego i kulturowego rozwoju Europy jako światowego dziedzictwa UNESCO.

Zbigniew Możdżeń
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30