Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (149) / 2005 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (149) / 2005

Urząd wyszedł do ludzi

"Nie widzę lepszej formy kontaktu z mieszkańcami, w taki sposób o wiele łatwiej wyjaśniać wątpliwości i znajdować rozwiązanie na problemy jarosławian. W jednym czasie prezesi spółek, burmistrzowie, komendant Straży Miejskiej i naczelnicy wydziałów UM są do dyspozycji mieszkańców. Poprzez omawianie wszystkich zadań prowadzonych przez okres mojego urzędowania, pokazuje jak wiele udało się nam zrobić dla miasta, i ile jest jeszcze do zrobienia. W mieście mamy 7 dzielnic, z pewnością do takich spotkań dojdzie w każdej z nich" - tak komentuje oryginalną formę wychodzenia do mieszkańców miasta Burmistrz Janusz Dąbrowski. Do spotkania z mieszkańcami Dzielnicy Nr 2 w Jarosławiu doszło w dniach 13 i 14 stycznia br. To już druga dzielnica, w której zorganizowano niecodzienną formę rozmów z mieszkańcami (pierwsze takie spotkanie miało miejsce w Dzielnicy Nr 7 - najdalej położonej od centrum miasta i odbyło się między 6-12.10.12.2004 r. - pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego).

Pierwszego dnia w Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 10 drugiego dnia, Burmistrz Janusz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Marian Muzyczka, Skarbnik Miasta Barbara Maziarka, Sekretarz Miasta Franciszek Gołąb, Prezesi spółek komunalnych: Tadeusz Lewko (MZK), Jan Pels (PWiK), Krzysztof Sopel (PGKiM), Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Witold Ilicz, Naczelnicy poszczególnych wydziałów UM: Finansowego Halina Bartnik-Cyrbus, Edukacji i Kultury Fizycznej Bogdan Wołoszyn, Infrastruktury Technicznej Zbigniew Groszek, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Jerzy Śliwa, Gospodarki Nieruchomościami Marek Bajdak, odpowiadali na zadawane przez mieszkańców dzielnicy pytania. Dyskusje poprzedziła prezentacja multimedialna o dokonaniach, jakie przez dwa lata kadencji obecnego burmistrza udało się zrealizować, a co jeszcze jest w przygotowaniach. Poinformowano również o zarządcach dróg na terenie miasta. Mieszkańcy otrzymali wykaz ulic i dróg z informacją do kogo poszczególne drogi należą i kto jest odpowiedzialny za ich stan techniczny. Problemy poruszane przez mieszkańców dotyczyły właśnie stanu dróg i chodników, problemu wywłaszczenia działkowiczów, przez których tereny planowana jest budowa drogi obwodowej, cena wody, działalności Straży Miejskiej, problemu drogi dojazdowej dla samochodów dostawczych na terenie drogi osiedlowej na ternie dzielnicy, braku odpowiedniej nawierzchni i oświetlenia ul. Słonecznej i Bocznej Słonecznej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, problemu segregacji odpadów i wielu innych. Takie spotkanie według obietnic władz miejskich będą miały miejsce w każdej dzielnicy. Zapraszani są wszyscy mieszkańcy i zainteresowani, informacje o terminach spotkań podawane są do publicznej wiadomości w formie plakatów i ogłoszeń.

Okazuje się, że pomysł władz miasta jest dobry, bo podobne spotkania zaczęło organizować Starostwo Powiatowe.

Iwona Międlar
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30