Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 6 (90) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 6 (90) / 2000

Strona 10
1940 - 2000 60-ta ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKICH
i DEPORTACJI POLAKÓW NA SYBERIĘ

Dnia 9.04.2000 r. w Radymnie pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu ufundowanym w 1991 roku przez KPN i społeczeństwo miasta odbyły się uroczystości upamiętniające tę bolesną rocznicę. Zorganizowane zostały z inicjatywy Senatora RP Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza, Burmistrza Miasta Radymno Wiesława Pirożka, Burmistrza Miasta Jarosławia Jana Gilowskiego i rozpoczęto je Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca. Homilię wygłosił ksiądz dziekan Kazimierz Golenia, który powiedział m.in.: "Jako ludzie wierzący mamy przebaczyć katom naszych rodaków. Przebaczyć, ale nie zapomnieć. Pamiętać i przekazywać tę prawdę młodym to, nasz narodowy obowiązek... - Bóg, honor, Ojczyzna - słowa te przypominają nam tych, którzy przed 60. laty zginęli dlatego, że byli Polakami i mieli inny światopogląd, niż ich oprawcy". Podczas homilii nakreślił historię zbrodni katyńskich i przypomniał o męce Sybiraków. "Prawdę o Katyniu znały kraje zachodnie, ale wszystkie otoczyły je milczeniem, a nawet kpiną. I to boli najbardziej" - dodał.

W uroczystej Mszy Świętej oraz apelu poległych pod pomnikiem udział wzięły delegacje i poczty sztandarowe Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej z Tarnowa i Jarosławia, Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, NSZZ Solidarność, Związku Harcerstwa Polskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie, Kompania Honorowa Wojska Polskiego Garnizonu Jarosławskiego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Towarzystwie Muzycznym w Jarosławiu, władze samorządowe miast Jarosławia i Radymna, Gminy Radymno, radni powiatowi, delegacje szkół, zakładów pracy, organizacji społecznych i politycznych, młodzież i mieszkańcy Radymna.

W okolicznościowym wystąpieniu pod pomnikiem Senator RP Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz powiedział: "O Katyniu mówiono w polskich rodzinach, ale nie wolno było mówić o tym w polskiej historii. To była kolejna zbrodnia. Dziś możemy dodać jeszcze jedno. Najbardziej bolą nie rany zadane ludzką ręką, lecz fakt, że po 60. latach zbrodnia nie została rozliczona, mordercy nie stanęli przed sądem".

Burmistrz Miasta Radymno Wiesław Pirożek dodał: "Katyń to symbol tragedii, a zarazem miejsce, gdzie świadomość śmierci ustępuje przed świadomością wiecznego życia w pamięci pokoleń".

Złożone wieńce i kwiaty przykryły niemal całkowicie pomnik, nad którym góruje krzyż. Msza Św. i uroczystości transmitowane były przez Radio Ave Maria. Następnie uczestniczący w uroczystościach przeszli do kina Świt, gdzie p. Aleksandra Wróblewska - Prezes Koła Rodzin Katyńskich z Tarnowa, której ojciec kpt. Jan Strzesak służył w Radymnie, a później podzielił los zamordowanych w lasach katyńskich, z ogromnym wzruszeniem, dziękując za zaproszenie, dzieliła się z zebranymi gorzkimi wspomnieniami tamtych czasów. Ostatnim punktem programu był koncert zatytułowany "Golgota wschodu", przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Agrobiznesu z Radymna oraz występ jarosławskiego zespołu AD REM pod kierownictwem Janiny Suchożak i Andrzeja Supersona. Sprawną obsługę organizacyjną zapewnił Przewodniczący Rady Miasta Radymno Zbigniew Petynia.

Z przyjemnością i ze zrozumieniem patrzyłem na współpracę dwóch miast - Jarosławia i Radymna. Na zakończenie Burmistrz Miasta Jarosławia Jan Gilowski przyjął w Ratuszu delegacje Rodzin Katyńskich z Tarnowa z prezes Aleksandrą Wróblewską oraz z Jarosławia ze Stanisławem Peszko, delegację Sybiraków z Przewodniczącą Związku Sybiraków Województwa Podkarpackiego Zofią Garczyńską oraz Kierownictwo Zespołu AD REM. Przy skromnym poczęstunku, wzruszeniom i wspomnieniom nie było końca. Bezinteresowną pomoc w realizacji tych uroczystości okazali m.in.: Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu Elżbieta Dąbrowska, Dowódca Garnizonu Jarosławskiego mjr dypl. Wiesław Sanowski, Dyrektor PKS w Jarosławiu Stanisław Gemra i Zespół Wokalny AD REM. W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w realizację tego programu.

Dyrektor Biura Senatora Janusz BochenekInicjatywy inwestycyjne

Przedstawiciele Jarosławia: Burmistrz Jan Gilowski, Wiceburmistrz Robert Wiśniewski i Skarbnik Barbara Maziarka spotkali się 11 kwietnia br. z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Została podpisana umowa na pożyczkę w kwocie 4,2 mln zł, która będzie przeznaczona na realizację kolektora ogólnospławnego W wraz z kanalizacją ul. Pełkińskiej i Pogodnej. Jest to pożyczka najwyższa w województwie podkarpackim w dotychczasowej działalności Wojewódzkiego Funduszu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 7,8 mln zł. Pożyczka będzie przekazywana w 4 transzach. Spłata rozpocznie się po dwuletnim okresie karencji w 20 ratach w ciągu 5 lat. Regulamin przewiduje jedynie finansowanie do 60% kosztów zadania, pozostałe 40% to wkład gminy miejskiej. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,4 stopy redyskontowej określonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zakończenie budowy planowane jest w 2001 r. Podkreślić należy owocną współpracę i życzliwość przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz przedstawicielstwa w Przemyślu. Władze miasta mają nadzieję, że po spłacie części pożyczki i pozytywnym wyniku ekologicznym będą mogły się starać o jej częściowe umorzenie.

Zofia Krzanowska

Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30