Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 6 (90) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 6 (90) / 2000

Strona 11
Pomagajmy rodakom

Studenci pochodzenia polskiego studiujący w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu, mogą trochę odetchnąć. Jeszcze niedawno ich los spoczywał w rękach ludzi bezinteresownych, ludzi dobrej woli. To im w ostatnim czasie szesnastu studentów z Ukrainy i Mołdawii złożyło podziękowania na łamach lokalnej prasy. Dziękują wszystkim ludziom dobrego serca za pomoc materialną i udzielone wsparcie. Szczególnie serdecznie dziękują ks. Andrzejowi Chmurze, Senatorowi RP Andrzejowi Tadeuszowi Mazurkiewiczowi i pracownikom jego Biura, burmistrzowi Jarosławia Janowi Gilowskiemu, pełnomocnikowi Rektora ds. studenckich dr Jolancie Mazurkiewicz, Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", Dyrekcjom jarosławskich zakładów: ZPC "SAN", MZK, MOK, Muzeum, PSS. Przekazują oni wyrazy wdzięczności tym, którzy stworzyli im szansę dalszego kształcenia i rozwoju. W tym momencie nie na miejscu byłoby pytanie retoryczne - czy mamy obowiązek pomagać rodakom? Dla większości z nas odpowiedź jest jedna, pomagamy za mało. Z tym większą przyjemnością dzielę się z Czytelnikami informacją, że działania podjęte przez Pana Senatora RP Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza w celu udzielenia pomocy szesnastu studentom polskiego pochodzenia z Ukrainy i Mołdawii studiującym w PWSZ w Jarosławiu uwieńczone zostały sukcesem. Z jego inicjatywy Komisja Stypendialna Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie, którego Prezesem jest prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski, przyznała tym studentom stypendia w wysokości 250,zł miesięcznie do końca roku akademickiego. Mam nadzieję, że wszyscy ci studenci zaliczą z dobrymi ocenami pierwszy rok studiów i w roku następnym otrzymają ponownie stypendia, które pozwolą im na kontynuowanie rozpoczętej nauki. Do tej pory dużą pomoc dla studentów niosło Stowarzyszenie Na Rzecz Utworzenia Wyższych Uczelni w Jarosławiu.

Nie pozwólmy, aby dzieci Polaków, którzy nie z własnego wyboru pozostali po tamtej stronie granicy, miały kłopoty z przeżyciem w Ojczyźnie rodziców. Nie chcę w tym artykule odnosić się do niechęci ludzi, którzy mogli pomóc studentom, a tego z różnych, niezrozumiałych względów nie uczynili. Zaniechali oni wywiązania się z ciążącego na nich moralnego obowiązku. Spowodowali tym wiele przykrości, a nierzadko wiele łez u nic niewinnych młodych Polaków. Myślę, że kiedy przeczytają ten artykuł ruszy ich sumienie, że naprawią błędy, okażą więcej życzliwości i wyrozumiałości. Narosły zadłużenia m.in.: w banku, w bursie, z której już nie korzystają. Władze Uczelni upominają się o zapłatę kaucji za korzystanie z akademika, gdzie zostali ulokowani. Można zadać kolejne pytanie: czy wystarczy tych skromnych, ale jakże ważnych środków otrzymanych w formie stypendium?

Czy zdążą uporać się z zaległościami płatniczymi do końca roku akademickiego? Jedynie mogę apelować do tych, którzy mogą zrezygnować lub poczekać na pieniądze, aby to uczynili. Może Władze Uczelni zrezygnują z opłaty kaucji od tych studentów? Wszystkich, którzy pomagają im, proszę w imieniu studentów o wytrwałość.

Chętnych do udzielania pomocy zapraszamy do Biura Senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza, gdzie otrzymają konkretne informacje oraz możliwość bezpośredniego kontaktu ze studentami. Mam nadzieję, że poprzez takie działania uda się przekonać Żaków, iż zawsze mogą liczyć na rodaków mieszkających - w Ojczyźnie.

Dyrektor Biura Senatora
Janusz Bochenek

Działania popierające budowę basenu
7 kwietnia br. Senator RP Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz oraz Burmistrz Miasta Jarosławia Jan Gilowski uczestniczyli w spotkaniu z ministrem edukacji narodowej dr Krzysztofem Kawęckim. Rozmowy dotyczyły wsparcia działań zmierzających do budowy basenu krytego w Jarosławiu. Podsekretarz stanu w MEN okazał duże zainteresowanie problemami zdrowotnymi młodego pokolenia i koniecznością zorganizowania tej formy wypoczynku. Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Burmistrza aktualną koncepcją zagospodarowania istniejącego kompleksu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji minister Kawęcki wyraził chęć pomocy i zaproponował wpisanie inwestycji na listę rezerwową województwa podkarpackiego ze środków ponadplanowych jeszcze w 2000 r. Mediatorem przebiegających w życzliwej atmosferze rozmów, był Senator RP A.T. Mazurkiewicz.

Z.Krzanowska

Kolejny etap w kierunku obwodnicy
7 kwietnia br. odbyło się spotkanie Senatora RP Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza i Burmistrza Miasta Jarosławia Jana Gilowskiego z Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie mgr inż. Stanisławem Szkudlarkiem w sprawie przyśpieszenia prac związanych z budową obwodnicy na terenie miasta Jarosławia. Dyrektor Szkudlarek jednoznacznie stwierdził, że obwodnica jest niezbędna dla naszego miasta. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie studium techniczno - ekonomicznego możliwości przebiegu odcinka drogi obwodowej w Jarosławiu w ciągu drogi krajowej nr 4 w rejonie rzeki San. Studium opracowywane będzie z myślą o zmniejszeniu kosztów budowy obwodnicy przez minimalną zmianę trasy środkowego odcinka i wybranie najkorzystniejszego wariantu. Również niebawem odbędzie drugi przetarg dotyczący materiałów do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę. Koszty opracowania w 50% pokryje Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i w 50% budżet miasta.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30