Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 6 (90) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 6 (90) / 2000

Strona 13
Straż Miejska

Od pewnego czasu, dużą uciążliwością dla odwiedzających bazary i targowiska Jarosławia są handlujący alkoholem i papierosami przybysze ze wschodu. Bezceremonialnie nagabują przechodzących obok nich ludzi oferując wódkę i papierosy. Proceder ten rozszerzył się nawet na teren ulic i sklepów, gdzie oferują swoje tzw. "akcyzowe" towary. Straż Miejska podejmuje działania pod kątem kontroli sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholi przez "turystów" zza wschodniej granicy. Przyłapani na "gorącym uczynku", karani są mandatami. Niestety widok umundurowanych funkcjonariuszy powoduje, że handlujący rozpierzchają się na wszystkie strony, udając robiących zakupy klientów stoisk bazarowych i pobliskich sklepów. Z tego względu wspólnie z Policją zorganizowane zostały patrole funkcjonariuszy po cywilnemu, co przyniosło już większe efekty. W miesiącu kwietniu do współpracy zaproszeni zostali pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Przemyślu z Wydziału Szczególnego Nadzoru. Ta współpraca zaowocowała najlepszymi efektami, ponieważ pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej mają prawo zajmować towar nie posiadający akcyzy, na poczet przyszłych kar. Wskutek tego, wielu handlujących straciło bezpowrotnie, posiadany alkohol i papierosy.

Obserwując zjawisko handlu alkoholem i papierosami, nasuwa się refleksja, że dopóki oferowany przez obcokrajowców towar, będzie tańszy, od tego, który znajduje się na półkach naszych sklepów oraz gdy będą zainteresowani jego kupnem /mimo niebezpieczeństw jakie to ze sobą niesie/ trudno będzie ten proceder skutecznie zlikwidować.

* * * *


Od początku lutego obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 w sprawie "usuwania pojazdów i blokowania ich kół" /Dz. U. Nr 5 poz. 62/.

Ponieważ Straż Miejska w Jarosławiu będzie w swojej pracy korzystać z przysługujących jej uprawnień, wynikających z przepisów w/w rozporządzenia, chciałbym przytoczyć kilka jego najistotniejszych paragrafów i punktów:

paragraf 1. Rozporządzenie określa tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie: 1. zapewnienia sprawności ruchu w szczególności przez nadzór nad parkowaniem pojazdów i usuwaniem na koszt właściciela pojazdu:

a. pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu, /.../ g. których stan techniczny wskazuje na to, że nie są używane,

h. bez tablic rejestracyjnych. 2. blokowanie kół pojazdów w razie pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu.

3. usuwanie pojazdów utrudniających akcji ratowniczych. W zakresie, o którym mowa w wymienionych punktach paragrafu 1, interweniować może Straż Miejska.

paragraf 11. cytowanego wcześniej rozporządzenia mówi: 1. Blokowanie kół pojazdu pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabronione lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu, następuje przez zastosowanie urządzenia technicznego do blokady kół, zwanego dalej "blokada"

2. blokada powinna być trwale oznakowana przez umieszczenie na niej w widocznym miejscu informacji zawierającej:
a. nazwę podmiotu zakładającego blokadę,
b. numer identyfikacyjny blokady,
c. adres i numer telefonu, pod który należy zgłosić się w celu zdjęcia blokady.
W codziennej pracy Straży Miejskiej stosowanie "blokady" koła pojazdu będzie jednym ze sposobów na egzekwowanie od kierowców przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.

Komendant Straży Miejskiej
Andrzej Jędrejko
Rysunki satyryczne z calej Polski

11 kwietnia br. w Sali Wystawowej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu odbyło się otwarcie pokonkursowej wystawy na rysunek satyryczny pn. "Zagrożenie naturalnego środowiska człowieka". Na konkurs wpłynęło 555 prac wykonanych przez 355 uczniów z 18 liceów plastycznych. Jury w składzie: Sławomir Łuczyński - przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, Henryk Cebula - wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, Witold Pazera - artysta malarz i rysownik, Leszek Kuchnik - artysta rzeźbiarz i rysownik oraz Helena Płoszaj - Wodnicka - artysta grafik, przyznało grand prix za zestaw prac Tomaszowi Ściolnemu z PLSP w Zamościu. Pierwszą nagrodę otrzymał Jarosław Jureczko z PLSP w Dąbrowie Górniczej, drugą - Michał Marek z PLSP w Krośnie, trzecią - Adam Nyk z PLSP w Dąbrowie Górniczej. Ponadto przyznano 5 wyróżnień i nagrody fundowane. Kuratorem konkursu i wystawy był Henryk Cebula. W otwarciu wystawy i wręczeniu nagród uczestniczyli m.in. wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak, Burmistrz Miasta Jan Gilowski, Wicestarosta Janusz Kołakowski.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30