Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 6 (90) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 6 (90) / 2000

Strona 7
Sprawozdanie z realizacji uchwal Rady Miasta Jaroslawia podjetych od dnia 14 lutego 2000 r. do dnia 3 kwietnia 2000 r.

W tym okresie Rada Miasta podjęła łącznie 20 uchwał:

- w sprawie budżetu - 3 uchwały,
- w sprawie gospodarki mieniem - 4 uchwały,
- w sprawie wyborów - 4 uchwały,
- w sprawie ustanowienia prawa - 6 uchwał,
- inne - 3 uchwały.

Wszystkie uchwały budżetowe zostały zrealizowane. Dokonano zmian w budżecie miasta związanych głównie z dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz decyzjami Wojewody Podkarpackiego w sprawie przyznania dotacji celowych oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Poręczono kredyt długoterminowy zaciągany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków".

Dwie spośród 4 uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym zostały zrealizowane, natomiast dwie znajdują się w trakcie realizacji.

Wszystkie uchwały w sprawie wyborów ławników do sądu Rejonowego w Jarosławiu i Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz zmian osobowych w składzie Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane.

Kolejna grupa uchwał dotyczących stanowienia prawa to uchwały w sprawie ustalenia cen na przewozy autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji, opłat za świadczenia w przedszkolach miejskich, zmian w uchwale ustalajacej miejsca targowe i dzienne stawki opłaty targowej, a także zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane są na bieżąco na przestrzeni całego roku.

Ponadto w trakcie realizacji znajduje sie uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego, w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi krajowej Nr 4 Zgorzelec - Medyka oraz nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Jarosław Pagacz

List zza oceanu

"Zapewne zdziwi Pana, że Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Jarosławia dociera tutaj za ocean. Dochodzi tutaj, jest czytany (...). Dzieje się to za sprawą przyjaciół, ze Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia do którego należę od kilku lat". Tymi słowami rozpoczął skierowany do mnie list p. Eustachy Piszczyński z Hannoveru w amerykańskim Stanie Pensylwania, do 1956 r. mieszkaniec ul. Blichowej w Jarosławiu. "Czytam Pana artykuły o tematyce historycznej zamieszczane w Biuletynie. Szczególnie ciekawy o czytaniu książki telefonicznej. Wydaje się, że lata dwudzieste to niezmiernie odległy okres czasu, mimo to ja (rocznik 1937) pamiętam jedną osobę, mianowicie chodzi o p. dr Jana Zasowskiego - dyrektora Szpitala Powszechnego. Nieraz wspominam jak w latach 1944-1951 uczęszczałem do Szkoły Powszechnej im. A. Mickiewicza przy ul. Kraszewskiego, codziennie rano, mniej więcej na ul. Grunwaldzkiej spotykałem dorożkę z podniesioną budą, w środku starszy pan doktor Zasowski. Pamiętam nawierzchnię ulicy - gruba kostka bazaltowa o przekroju półkolistym. Takie bruki spotyka się jeszcze na ulicach Lwowa, nie remontowane od przeszło pół wieku, co dobrze świadczy o przedwojennych brukach".

Przyznaję, że obszerny list, którego małe fragmenty pozwoliłem sobie zacytować na łamach Biuletynu, bardzo mnie ucieszył, a zarazem utwierdził w przekonaniu, że warto "odkurzać" dawno, lub wcale dotychczas nie publikowane wątki z przebogatych dziejów Jarosławia.

Panu Eustachemu Piszczyńskiemu serdecznie dziękuję za sympatyczne słowa i życzę miłego pobytu w Jarosławiu, który jak wynika z treści listu, nasz rodak zamierza odwiedzić latem bieżącego roku.

Zbigniew Zięba
Numery archiwalne
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30