Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(19.03.2020)
Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. społeczeństwa obywatelskiego zapraszają do udziału w konkursie pt. „Wdzięczni Bohaterom 1920”. Termin składania ofert do 23 marca br.
(18.03.2020)
Każda osoba, która chce przekroczyć granicę, musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, pod którym będzie odbywać kwarantannę domową. Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi 5 tys. zł.
(18.03.2020)
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta Jarosławski podjął decyzję o zorganizowaniu systemu NPP i NPO w systemie zdalnym wyłącznie przez telefon.
(17.03.2020)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.
(17.03.2020)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.
(16.03.2020)
Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław znajduje się poniżej w pliku.
(10.03.2020)
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XI nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Formularze zgłoszeniowe można składać do 20.03.2020 r.
(10.03.2020)
Działając na podstawie § 1 i § 15 uchwały nr 275/XXV/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia, Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Jarosławia. Deratyzację należy przeprowadzić w dniach od 15 marca do 30 marca 2020 r.
(09.03.2020)
Książki to Twoja pasja, lub zwyczajnie chcesz spróbować swoich sił w konkursie czytelniczym i mieć szanse na zdobycie nawet 7 000 zł i tytułu "Czytelmistrza 2020"? Nie czekaj - zgłoś się! Termin przesyłania zgłoszeń mija 30 marca 2020.
(05.03.2020)
Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „Praca-aktywizacja-edycja II”, oferującego wsparcie osób młodych do lat 29.
(05.03.2020)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza przystąpienie do sporządzenia zmiany Nr 2/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Za Parkiem" w Jarosławiu.
(04.03.2020)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu sportu podmiotom działającym na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku.
(04.03.2020)
Burmistrza Miasta Jarosławia podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 roku
(04.03.2020)
Znajdź pomysł na start-up zapisz się na warsztaty Desing Thinking. Google i Polski Fundusz Rozwoju zapraszają do wzięcia udziału w programie Projektanci Innowacji PFR, czyli cyklu bezpłatnych warsztatów design thinking, które odbędą się 20 marca 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
(03.03.2020)
Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji ogłasza nabór kandydatów do projektu „Młodzi na podkarpackim rynku pracy”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy (wyłącznie biernych zawodowo), w tym w szczególności osób nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, które zamieszkują, w tym uczą się, na obszarze woj. podkarpackiego. Nabór trwa do 13 marca br.
Strona: ««  «  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »  »»     [strona 5 z 50 - wszystkich aktualności: 739]
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31