Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2019 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(10.04.2019)
Od 15 kwietnia planowane jest wprowadzenie ograniczeń w ruchu na moście na rzece San w Ubieszynie w związku z remontem obiektu. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów to 3,5 t, a ograniczenie skrajni pionowej do 3,2 m i skrajni poziomej do 2,8 m. Ruch będzie się odbywał w sposób wahadłowy z sygnalizacją świetlną.
(08.04.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(08.04.2019)
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła V nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
(05.04.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(05.04.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(05.04.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(05.04.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia działając zgodnie z art. 15 ust. 2h i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2018.450) oraz uchwałą nr 16/III/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 17.12.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 postanawia dofinansować realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku podmiotom, które spełniły określone w konkursie wymagania wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.
(05.04.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(05.04.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(02.04.2019)
Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendantem Głównym Policji zapraszają do udziału w konkursie literackim na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stulecie polskiego kryminału”. Ze względu na setną rocznicę powstania Policji i polskiej kryminalistyki, prace konkursowe powinny zawierać mocno rozbudowany motyw policyjny. Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne w każdej z trzech kategorii konkursowych: kryminał sto lat temu, kryminał dzisiaj i kryminał za sto lat. Zwycięzcy otrzymają 2 000 zł za pierwsze miejsce, 1 500 zł za drugie miejsce, 1 000 zł za trzecie miejsce.
Strona: «  1 | 2      [strona 2 z 2 - wszystkich aktualności: 25]
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30