Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Małe zlecenie 2011

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.

(rodzaj zadania publicznego2))

Rozbudowa Pomnika Katyńskiego.

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od.01.09.2010. do 15.04.2011.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

Urząd Miasta Jarosławia

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Szczegóły w załączniku.

wprowadziła: Magdalena Rożek
(29.03.2011 | aktualizacja 30.03.2011 09:04)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31