Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2008 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia dotyczący występowania wyrobów zawierających azbest

Przypomina się mieszkańcom Miasta Jarosławia o obowiązku składania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
 

Zgodnie z § 7 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.) - osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek aktualizować w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Aktualizacji należy dokonywać na formularzach określonych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w w/cyt. Rozporządzeniu - wzory dostępne na stronie Urzędu Miasta Jarosławia oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. Nr 19, II piętro, budynek Ratusza).

Uprzejmie proszę właścicieli nieruchomości, na których występują wyroby azbestowe o złożenie w/w informacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, II piętro, pok. nr 19, tel. 016 624 87 21.

Burmistrz Miasta Jarosławia
(29.01.2008)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31