Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r. w ramach pożytku publicznego

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwałą Nr 198/XXI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28.11. 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012
 

Burmistrz Miasta Jarosławia powierza realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku podmiotom:

 

Zadanie 1:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców":

- Jarosławskiemu Klubowi Sportowemu 1909 , ul. Bandurskiego 2/11, 37 - 500 Jarosław w wysokości 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych),

- Klubowi Sportowemu „Przedmieście" ul. Dolnoleżajska 65, 37 - 500 Jarosław w wysokości 12.000zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),

- Jarosławskiemu Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia ul. Rynek 13A, 37 - 500 Jarosław w wysokości 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

- Towarzystwu Sportowemu  MKS „SAN", ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w wysokości 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Zadanie 2: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa i judo":

  - Parafialnemu Klubowi Sportowemu „KOLPING"  Jarosław, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław

  w wysokości 110.000zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

 Zadanie 3:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców" :

 - Miejskiemu Klubowi Sportowemu Jarosław Spółka Akcyjna, ul. Zygmunta Zielińskiego 4, 37 - 500 Jarosław w wysokości 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  Zadanie 4: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt" :

- Klubowi Sportowemu „7"  Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław w wysokości 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

  Zadanie 5:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w  zakresie piłki siatkowej dziewcząt":

 -  Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w  wysokości 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

  Zadanie 6:Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania" :

  - Uczelnianemu Klubowi AZS PWSZ Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37 - 500 Jarosław w wysokości 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 Zadanie 7 : „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego" :

 - Stowarzyszeniu „Nauka i Rozwój" , ul. Św. Ducha 1 , 37 - 500 Jarosław w wysokości 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 Zadanie 8:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu" :

  - Klubowi Uczelnianemu AZS PWSZ  Jarosław, ul. Kasprowicza 1, 37 - 500 Jarosław w wysokości 10.000zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych).

 Zadanie 9:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie aikido" :

  - Autonomicznemu Zrzeszeniu Combat Aikido,  ul. Rynek 20.4, 37 - 500 Jarosław w wysokości 4.000zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Zadanie 10:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa szybowcowego" :

- Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej, Rynek 6, 37 -500 Jarosław w wysokości 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zadanie 11:  „Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla diabetyków" :

 - Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków - koło Terenowe w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w wysokości 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Zadanie 12: „Organizacja półmaratonu benedyktyńskiego" :

- Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, ul. Benedyktyńska 5, 37 - 500 Jarosław w wysokości 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zadanie 13: „Organizacja zawodów międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Jarosławia":

- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu Jarosław, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław w wysokości 25.000zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Zadanie 14:  „Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Wiesława Cieszanowskiego":

-  Towarzystwu Sportowemu  MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w wysokości 4.000zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Zadanie 15: „Organizacja Otwartych Mistrzostw Jarosławia Szkół w Piłce Siatkowej Dziewcząt":

-  Towarzystwu Sportowemu  MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w wysokości 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Zadanie 16: „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy im. Ludwika Melnarowicza":

-  Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w wysokości 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Zadanie 17:  „Organizacja Turnieju Koszykówki  Juniorów im. Stanisława Chrobaka":

- Miejskiemu Klubowi Sportowemu Jarosław Spółka Akcyjna, ul. Zygmunta Zielińskiego 4, 37 - 500 Jarosław w wysokości 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zadanie 18: „Współorganizacja zakończenia 23 - go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności" i Olimpijczyków".

- Łódzkiemu Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Sportu, Rekreacji i Turystyki „PELETON" ul. Kamińskiego 18, 90 - 229 Łódź w wysokości 70.000zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

                                                                                                              B U R M I S T R Z

                                                                                                            Miasta Jarosławia   

Marek Piotrowski
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(02.03.2012 | aktualizacja 06.03.2012 10:28)
Czerwiec 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30