Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2017 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat o powstaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

W związku z Ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 623) i Ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. "Przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa" (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 roku została zniesiona Agencja Nieruchomości Rolnych, a z dniem 1 września 2017 roku, powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Stosownie do art. 46 i 47 Ustawy "Przepisy wprowadzające Ustawę o KOWR" z dniem 1 września 2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z mocy prawa wstąpił i staje się stroną ogółu praw i obowiązków znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności wynikających z przepisów, decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, a za tym w sprawach administracyjnych, sądowych, sądowo - administracyjnych lub egzekucyjnych, stroną lub uczestnikiem staje się KOWR lub organy KOWR.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie ma swoją siedzibę przy ul. Asnyka 7 (www.kowr.gov.pl).
Dyrektor KOWR w Rzeszowie pan Jerzy Borcz informuje o nowych numerach REGON 367849538-00145 oraz NIP 527 281 83 55. Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(03.10.2017)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31