Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2017 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Apel Podkarpackiej Izby Rolniczej dotyczący ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku zwraca się z gorącą prośbą i apelem do rolników o konieczności ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przed skutkami negatywnych zjawisk atmosferycznych.
Apel jest tym zasadny, że bieżacy rok, jak i lata poprzednie, w sposób dobitny pokazały, jak olbrzymie szkody mogą spowodować w gospodarstwach rolnych negatywne zjawiska atmosferyczne, będące efektem anomalii klimatycznych wywołanych zmianami klimatu. Składki z tytułu ubezpieczeń dofinansowywane są z budżetu państwa w wysokości do 65 %. Brak takiego ubezpieczenia powoduje, że o 50% obniżona jest kwota pomocy, o którą może występować poszkodowany rolnik do ARiMR, składając wniosek o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" w ramach PROW 2014-2020. W przypadku braku ubezpieczenia i braku możliwości skorzystania z pomocy ze środków agencji, poszkodowanemu rolnikowi pozostaje jedynie wnioskować do gminy o umorzenie podatku rolnego.
Zachęcamy wszystkich rolników do poszerzenia swojej wiedzy w kwestiach zabezpieczeń przed coraz częściej występującymi szkodami, będącymi skutkiem anomalii pogodowych przybierającymi rozmiary klęsk żywiołowych.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(14.11.2017 | aktualizacja 14.11.2017 12:03)
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30