Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2017 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu”

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2 h, j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 484/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 04. 12. 2017 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu" w 2018 roku powierza się organizacji pozarządowej :

   

„Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu „ ul. Wilsona 6a, 37 - 500 Jarosław, spełniającej oczekiwane wymagania.

 

Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w wymaganym okresie wynosi 104.138,00 zł (słownie: sto cztery tysiące sto trzydzieści osiem złotych).

 

Burmistrz Miasta
Jarosławia

Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.12.2017 | aktualizacja 28.12.2017 10:42)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31