Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2018 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Konkursy ofert w dziedzinie kultury na rok 2018

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje, że zostały ogłoszone konkursy ofert w dziedzinie kultury na rok 2018.

Konkurs ofert pn. „Niepodległa: wczoraj dzisiaj jutro".

Konkurs ogłoszony jest z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Celem konkursu jest wprowadzenie do przestrzeni publicznej inicjatyw, które nie tylko upamiętniają odzyskiwanie przez Polskę niepodległości, ale także wychodzą naprzeciw potrzebie obecnej i przyszłej interpretacji tego faktu w kontekście jego znaczenia dla tworzenia wspólnoty obywatelskiej i pielęgnowania tożsamości narodowej przy użyciu współczesnych środków wyrazu artystycznego. Przedmiotem zadania jest dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, poświęcona kultywowaniu tradycji niepodległościowych, wspomnieniu istotnych wydarzeń historycznych, jak również podkreśleniu znaczenia niepodległości w kontekście przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ofert pn. „Wydarzenia kulturalne".

Zadania konkursowe to realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, które muszą mieć charakter międzynarodowy, ogólnopolski lub wojewódzki, promujących aktywność kulturalną o istotnych wartościach dla promocji kultury województwa, m.in.: festiwale, plenery, wystawy, konferencje, warsztaty, tworzących markę kulturalną województwa.

Konkurs ofert pn.Wydawnictwa".

Celem konkursu jest dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej organizacji funkcjonujących w sferze kultury, jak również promowanie dokonań twórców i artystów oraz ich twórczości przy wykorzystaniu istniejących narzędzi promocji, ale także poszukiwanie nowych sposobów promowania. Dofinansowane będą zadania dotyczące wydania wcześniej niepublikowanych, niskonakładowych wydawnictw z zakresu m.in. literatury pięknej, nowatorskich opracowań albumowych dokumentujących historię i kulturę regionu, czasopism cyklicznych z zakresu historii i kultury regionu.

Zadania konkursowe mogą być zrealizowane w partnerstwie publiczno-społecznym np. z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury, szkołami publicznymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Kultura - Mecenat kulturalny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.01.2018 | aktualizacja 25.01.2018 12:08)
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31