Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2019 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt "Nowe umiejętności-nowe perspektywy"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o planowanej rekrutacji do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. "Nowe umiejętności-nowe perspektywy" w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zakłada zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez umożliwienie uczestnikom projektu zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

1) kobiety,

2) osoby w wieku od 50 roku życia,

3) osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

4) osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Formularze rekrutacyjne w ramach I naboru do projektu można będzie składać w terminie od 29.01.2019 r. do 27.02.2019 r. Dokumentacja związana z udziałem projekcie dostępna jest na stronie internetowej www.noweperspektywy.parr.pl

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie, dzięki któremu uczestnicy będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

Więcej informacji na stronie internetowej PARR oraz w załączonych ulotkach.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.01.2019 | aktualizacja 28.01.2019 12:57)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31