Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2019 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Projekt „Młodzi, Aktywni, Wykształceni!”

Trwa projekt „Młodzi, Aktywni, Wykształceni!” realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) młodych do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami z woj. Podkarpackiego do 31.05.2020 r. poprzez przekwalifikowanie, uzyskanie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia.

Szczegóły dostępne w załączniku.
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.04.2019 | aktualizacja 02.05.2019 15:15)
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30