Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia

Komunikat skierowany do zarządców, właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie miasta Jarosławia dotyczący czystości i porządku
 

Jarosław, dn. 19-03-2010r.

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

 

do : Zarządców, właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie miasta Jarosławia.

            W trosce o estetyczny wygląd naszego miasta, wzorem lat ubiegłych zachęcam właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości o przystąpienie do pozimowego porządkowania terenów.

W szczególności  zwracam się do zarządców nieruchomości położonych na terenach zwartej zabudowy o możliwe pilne podjęcie prac porządkowych na chodnikach przyległych do posesji i placów.   

Dla przypomnienia podaję, że obowiązki utrzymywania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta wynikają z przepisów prawa miejscowego zatwierdzonego  uchwałą nr 613/LII/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia, a także z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach. W myśl w/cyt. aktów prawnych właściciele, użytkownicy i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania zarządzanych terenów w czystości i porządku, poprzez usuwanie wszelkich nieczystości, gromadzenie ich w pojemnikach i pozbywanie się zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawnymi oraz usuwania zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako ważnej i podjęcie działań, o których mowa powyżej.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

JAROSŁAWIA

 

 

Joanna Majdańska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(19.03.2010 | aktualizacja 22.03.2010 09:48)
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30