Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2020 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

„Przystanek: własna firma” – sięgnij po dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Firma AMD GROUP realizuje projekt pn. „PRZYSTANEK- WŁASNA FIRMA, do którego zaprasza osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W projekcie mogą wziąć udział:

Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

- Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

- Kobiety,

- Osoby długotrwale bezrobotne,

- Osoby z niepełnosprawnościami

- Osoby w wieku 50 lat i więcej,

- Osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie - wykształcenie ponadgimnazjalne)

- rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają
2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu Organizatorzy oferują:

- Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej

- Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN

- Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od
6 do 12 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

- Ubezpieczenie NNW

- Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe

- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych

- Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć.

Więcej informacji na plakacie.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(22.07.2020 | aktualizacja 22.07.2020 13:28)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31