Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

W dniu 22 listopada 2010 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, ogłosił konkursy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Termin realizacji wszystkich zadania - 15 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Termin składania ofert upłynął dnia 14 grudnia 2010 r. o godz. 9.00.

Kwota dotacji wynosi 31.000,00 zł.

 

Do dnia 14 grudnia 2010 r. do godz. 9.00 wpłynęły 3 oferty.

Ceny ofert przedstawiały się następująco:

- Stowarzyszenie Opiekuńcze „POMOC" w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 53 - 13,00 zł. za 1 godz. wykonania usługi,

- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57 - 13,00 zł. za 1 godz. wykonania usługi,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Dworskiego 6 - 13,00 zł za 1 godz. wykonania usługi.

Pod względem formalnym oraz prawidłowości ich sporządzenia wszystkie oferty zostały dopuszczone do wyboru. Wszystkie podmioty spełniają wymogi określone zarówno w ustawie o pomocy społecznej, jak i w ogłoszeniu. Zadanie zostało równo podzielone do realizacji zadania pomiędzy trzy podmioty, które złożyły oferty. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane poszczególnym podmiotom jednorazowo w terminie 3 dni od podpisania umowy.

Joanna Majdańska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(14.12.2010 | aktualizacja 14.12.2010 14:54)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31