Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu wyboru ofert na zapewnienie bezdomnym kobietom schronienia obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży i jednego gorącego posiłku dziennie

W dniu 30 listopada 2010 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, ogłosił konkurs wyboru ofert na zapewnienie bezdomnym kobietom schronienia obejmującego również zabezpieczenie niezbędnej odzieży i jednego gorącego posiłku dziennie na terenie Miasta Jarosławia – kwota dotacji 50 000,00 zł.
 

Termin realizacji zadania - 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Termin składania ofert upłynął dnia 22 grudnia 2010 r.

Do dnia 22 grudnia 2010 r. do godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta.

Cena oferty przedstawia się następująco:

  • 1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jarosławskie - 297,62 zł. za utrzymanie 1 osoby w ciągu 1 miesiąca.

Pod względem formalnym oraz prawidłowości sporządzenia oferta została dopuszczona do wyboru. Podmiot spełnia wymogi określone zarówno w ustawie o pomocy społecznej, jak i w ogłoszeniu. Przyznane środki finansowe będą przekazywane w miesięcznych transzach nie później niż do 10 - go dnia każdego miesiąca.

Joanna Majdańska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
(28.12.2010 | aktualizacja 28.12.2010 15:04)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31