Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W dniu 30 listopada 2010 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, ogłosił konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota dotacji 444 000,00 zł.
 

Termin realizacji zadania - 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Termin składania ofert upłynął dnia 22 grudnia 2010 r.

Do dnia 22 grudnia 2010 r. do godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta.

Cena oferty przedstawia się następująco:

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu - 1.000,00 zł. koszt utrzymania 1 uczestnika w miesiącu.

Pod względem formalnym oraz prawidłowości sporządzenia oferta została dopuszczona do wyboru. Podmiot spełnia wymogi określone zarówno w ustawie o pomocy społecznej, jak i w ogłoszeniu. Przyznane środki finansowe będą przekazywane w miesięcznych transzach niezwłocznie po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego, nie później jednak niż w ciągu trzech dni.

Joanna Majdańska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
(28.12.2010)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31