Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych

W dniu 30 listopada 2010 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jarosławia do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, ogłosił konkurs wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Jarosławia – kwota dotacji 764 200,00 zł.
 

Termin realizacji zadania - 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Termin składania ofert upłynął dnia 22 grudnia 2010 r.

Do dnia 22 grudnia 2010 r. do godz. 9.00 wpłynęły 3 oferty.

Ceny ofert przedstawiają się następująco:

  1. Stowarzyszenie Opiekuńcze „POMOC" w Jarosławiu - 12,00 zł. za 1 godz. wykonania usługi,
  2. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jarosławiu - 12,00 zł. za 1 godz. wykonania usługi,
  3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu - 12,00 zł za 1 godz. wykonania usługi.

Pod względem formalnym oraz prawidłowości sporządzenia oferta została dopuszczona do wyboru. Podmiot spełnia wymogi określone zarówno w ustawie o pomocy społecznej, jak i w ogłoszeniu. Przyznane środki finansowe będą przekazywane w miesięcznych transzach do 10 - go dnia każdego miesiąca.

Joanna Majdańska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
(28.12.2010)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31