Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(22.11.2010)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza konkurs wyboru ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
(23.09.2010)
w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń struktur Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego miasta Jarosławia.
(22.09.2010)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów bankowych w wysokości 45% na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
(16.09.2010)
Dotyczy nowych korzystnych zasad wsparcia na prowadzenie działalności pozarolniczej dla gospodarstw poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi
(01.09.2010)
Akcja szczepienia lisów
(21.07.2010)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania. Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć 14 dywizjonu artylerii samobieżnej na lipiec 2010 r. podaje się do publicznej wiadomości
(22.06.2010)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(07.06.2010)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm. ) oraz Uchwały Nr 735/LIX/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok.
(24.05.2010)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(21.04.2010)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(19.03.2010)
Komunikat skierowany do zarządców, właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie miasta Jarosławia dotyczący czystości i porządku
(19.03.2010)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
Strona: «  1 | 2 | 3  »       [strona 2 z 3 - wszystkich aktualności: 34]
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30